01A_trg-po-prenovi_pogled-s--severa_Peter-Žunič-Fabjačič
ATELIERarhitekti: Prenova Glavnega trga v Novem mestu

Prenova Glavnega trga v Novem Mestu, za katero stojijo Atelier arhitekti, je nominirana za nagrado Piranesi, ki jo bodo slavnostno podelili na Piranskih dnevih arhitekture prihodnjo soboto.

Stanje pred prenovo

Novomeški Glavni trg se je skozi stoletja obstoja spreminjal glede na svoj čas in namen; Atelier arhitekti so se pri načrtovanju prenove najprej poglobili v luščenje plasti časa in odkrivanje posameznih stopenj v razvoju trga, ki so prostor pripeljale do podobe, kakršno je imel pred prenovo. Najbolj nedavna je bila gotovo členitev na pasove glede na uporabnika: motorni promet je v mestni prostor vnesel celo vrsto predpisov, ki so trg oblikovno in funkcijsko razdrobili na površine, namenjene avtomobilom, pešcem, kolesarjem, ter mu tako odvzele celovitost. Arhitekti so tako v skladu s sodobnimi smernicami predlagali poenotenje tlaka in višine pohodne površine, ki je Glavni trg ponovno ustoličila kot glavni odprt javni prostor v mestu: šele zaradi enovitosti tlaka je mogoče razumeti njegovo mogočnost v primerjavi s spletom ožjih ulic, ki ga obkrožajo.

Stanje po prenovi
Stanje pred prenovo

Druga sprememba, ki je trg doletela skozi čas, je postopna sprememba reliefa tal – rahlo nagnjen mestni prostor je bil nekdaj še dosti bolj strm, voda pa je skozi desetletja postopoma erodirala njegovo površino. Nivo tal se je zato na nekaterih deli bistveno spustil. To je bilo razvidno iz razlike med nivojem tal in višino vhodnih vrat v obodne hiše. Arhitekti so zato predlagali delno korekcijo nivoja in poenotili relief trga. Med izvajanjem so pod površino tal odkrili star baročni tlak iz prodnikov, ki so ga obeležili v vzorcu novega tlakovanja.

Urbana oprema, tako kot večina posegov na trgu, ostaja zadržana in prefinjeno minimalna. Arhitekti v prostor niso želeli vnašati novosti, temveč izpostaviti njegove že obstoječe danosti. Stoletja rabe so trg oblikovale v skladu z značajem Novega Mesta in potrebami njegovih prebivalcev, Atelier arhitekti pa tega ravnovesja niso spreminjali, temveč so le poskrbeli, da bo trg še dolgo služil svojemu mestu.

Atelier arhitekti:

»Pri zasnovi poseganja v obstoječi prostor smo želeli ambiente predvsem nadgrajevati. Nadgrajevati nam namreč pomeni v prostoru najprej prepoznati njegove posebnosti in izrazitosti, torej lastnosti, ki prostor opredeljujejo kot kraj, kot nekaj edinstvenega, kot nekaj, kar ga od drugih krajev ločuje in med njimi odlikuje. Doprinosa k bogastvu nekega kraja, ki že ima svojo identiteto, namreč ne vidimo v vnašanju novih raznolikosti, ki jih lahko zasledimo tudi v mnogih drugih prostorih, marveč v izvabljanju in poudarjanju njegovih lastnih kvalitet.«

Ime projekta: PRENOVA GLAVNEGA TRGA V NOVEM MESTU
Investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Fotograf: Boštjan Pucelj, Peter Žunič Fabjančič, ATELIERarhitekti
Lokacija: Novo mesto, Slovenija
Leto načrtovanja: 2016 – 2017
Leto izvedbe: 2018 – 2019
Površine: 8400m2

Avtorji:
ATELIERarhitekti – Jurij Kobe, u.d.i.a., Nataša Blažko, m.i.a., Maja Kovačič, m.i.a, Tanja Paulin, m.i.a., Peter Plantan, u.d.i.a., Urša Podlipnik, u.d.i.a., Ina Radšel, m.i.a.

Sodelavci:
Gradbene konstrukcije: Franc Žugel, u.d.i.g.
Elektro instalacije: UTRIS d.o.o., Janez Zupančič, u.d.i.e., Miha Kokalj, d.i.e.
Krajinska ureditev: Iztok Kavčič, u.d.i.ka.
Zasnova razsvetljave: Lucio Gobbo

Infrastrukturni kolektor, odvodnjavanje, zgornji ustroj ceste, komunalna infrastruktura:
ACER d.o.o.
mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad.
mag. Zoran Gajski,  univ.dipl.gosp.inž

Izvajalci: CGP d.o.o.

Piše: Ajda Bračič

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki