Groleger-Nazorjeva ulica-foto_anaskobe (1)-web
David in Samo Groleger: Nazorjeva 6

Nazorjeva ulica se nahaja v najožjem zaledju Čopove in Prešernovega trga v Ljubljani, v nasprotju z najbolj živahnim javnim prostorom v mestu pa gre za precej bolj umirjen in tih ambient. Vrsto let je ta prostor kazilo nezaključeno gradbišče na mestu porušene vrstne zazidave, kjer se odcepi prehod proti Miklošičevemu parku. V preteklem letu je ta na prvi pogled manj opazna, a vseeno ključna točka mestnega tkiva dobila novo sidrišče v obliki stanovanjsko-poslovne hiše, ki sta jo zasnovala arhitekta David in Samo Groleger.

Kot razlagata arhitekta, se umestitev in zasnova stavbe odzivata na raznolik in značilen urbani kontekst, ki ga tvorijo med drugim frančiškanski samostan na drugi strani ulice, veduti Nebotičnika in Ljubljanskega gradu ter že vzpostavljene in šele predvidene urbanistične osi. Temu sledi tudi nižanje višinskega gabarita pozidave vzdolž Nazorjeve ulice proti zahodu, ki po besedah avtorjev omogoča vizualno povezavo predprostora Figovca na Ajdovščini z Ljubljanskim gradom.

Z vidika mestotvorne funkcije arhitekture je bil cilj zasnove omogočiti razvoj novim vsebinam in tako oživiti Nazorjevo ulico. Eno od osnovnih načel je bilo povezovanje prostorov, kar se odraža tudi v zasnovi konstrukcije in fasadnega ovoja. Skozi transparenten obod pritličja je tako berljiva diagonalna mreža konstrukcijskega sistema, ki povezuje obe smeri, ki se srečujeta na tem vogalu.

Pritličje je namenjeno trgovskim prostorom, v prvem in drugem nadstropju so prostori za pisarne, v tretjem nadstropju in terasi pa stanovanja. Zasnova večnamenske stavbe omogoča kar največjo fleksibilnost, saj je vertikalna konstrukcija v celoti umeščena v stavbni obod na eni in vertikalno jedro s stopniščem in štirimi dvigalnimi jaški na drugi strani. Notranjo razporeditev je tako mogoče skozi čas prilagajati različnim uporabnikom, njihovemu načinu dela in življenja.

Fasadno opno v nadstropjih tvorijo opeke italijanskega formata, ki z detajli zlaganja izražajo namensko navezavo avtorjev na opečni modernizem Ravnikarjeve šole (npr. Ferantov vrt), opečni ton pa se približuje barvi fasade Serafinskega kolegija na drugi strani ulice. Z opeko arhitekti oblikujejo tako osnovni raster stebrov kot »zavesno« mrežo, ki delno prekriva v polnosti zastekljen obod in uravnava nivo povezave med ulico in interierjem.

»V Nazorjevi ulici so še vedno prepoznane stare tehnike gradnje, ki smo jim sledili,« pojasnjujeta arhitekta. »Končni izgled objekta je bil s projektom zgolj nakazan – končne odločitve smo prepustili aktivnemu sodelovanju pri izvedbi, saj je bil poudarek na obvladovanju obrtniškega znanja izvajalca. Izraz je zato unikaten in odraža trenutek, ki je bil izbran za posamezen element.«

Osnovna konstrukcija je iz vidnega betona; ta je namenoma slabše kvalitete (VB2), tako da so končni izgled dosegli z brušenjem, pri čemer so dobili pomembno vlogo izurjeni izvajalci. Enako je tudi izgled ovoja iz opeke posledica več faktorjev: izbranega formata in barve opeke, velikosti in barve fugirne mase ter znanja in spretnosti zidanja posameznega mojstra. Gre za delo šestih mojstrov, katerih rezultat dela se ob natančnem pogledu med seboj razlikuje, vendar zaradi lastnosti materiala predstavljajo enovito celoto.

Pri zasnovi objekta so uporabili del materialov iz porušene stavbe, ki je bila zidana iz opeke različnih formatov, medtem ko so bili kamnoseški detajli – okenski in vratni portali – izdelani iz podpečana. Reciklirano opeko so uporabili za steno v kletni etaži, kamniti kvader iz podpečana pa je dobil častno mesto na vogalu ulične fasade, kjer nosi hišno številko 6.

Predprostor stavbe tvori že obstoječa kvalitetna ureditev tlakovanih površin Nazorjeve ulice in trga pred Modno hišo z obstoječimi drevesi, ohranja se tudi zelena površina v severnem zaledju hiše, ki z zaključeno zazidavo tvori nov atrij okoliških poslopij.

Kot del celostne podobe objekta je bilo zasnovano tudi označevanje v objektu. Piktogrami omogočajo obiskovalcem hitro in enostavno orientacijo ter so prilagojeni celostni podobi in izbiri materialov objekta Nazorjeva 6.

 

Situacija
Tloris pritličja
Tloris 2. nadstropja
Tloris 3. nadstropja

 

Prerez

 

Ime projekta: Nazorjeva 6
Avtor projekta: Samo Groleger in David Groleger
Investitor: KF storitve in razvoj d.o.o.
Lokacija: Ljubljana

Leto načrtovanja: 2020
Leto izvedbe: 2023

Površine skupaj: 3034 m² bruto

Projektanti:
Gradbene konstrukcije: Elea iC d.o.o., Tomaž Strmole
Elektro inštalacije: Elektro-projektiva d.o.o., Damjan Mršić
Strojne napeljave: IMP d.d., Gregor Inglič
Grafična zasnova označevanja: Pia Groleger

Foto (zunanjost): Ana Skobe
Foto (interier): Ana Skobe in arhiv arhitektov
Pripravil: Luka Jerman

Naroči Outsider, razširi svoj pogled

Mailchimp brez napisa

Povezani članki