O FESTIVALU

Maruša Zorec (SI)
Arhitektka Maruša Zorec od leta 1997 vodi svoj projektivni biro, v katerem se ukvarja predvsem s projektiranjem objektov manjšega merila na področjih varovane kulturne dediščine. Letos je za svoj opus in vrhunske dosežke prejela platinasti svinčnik ZAPS.

Martin Rauch (AT)
Martin Rauch se je s svojim materialom najprej seznanjal prek oblikovanja keramike in kiparstva. Ko pa se je kot prostovoljec v Afriki srečal z gradnjo iz zbite zemlje, je svoje znanje začel prevajati v edinstveno arhitekturo, ki jo gradi danes.

Peter, Boštjan in Aleš Gabrijelčič (SI)
Družinsko podjetje Arhitektura d.o.o. treh arhitektov, Petra, Boštjana in Aleša Gabrijelčiča, v katerem dve generaciji sodelujeta med seboj pri ustvarjanju edinstvene arhitekture, ki je poetična in racionalna hkrati.

Marta Rauch – Debevec (SI, AT)
Oblikovalka keramike, ki v avstrijskem Schlinsu vodi studio Karak, se pri svojem delu srečuje z vsemi elementi: zemljo, iz katere oblikuje, vodo, ki ji pri tem pomaga, zrakom, ki izdelek suši, in ognjem, ki ga zapečati.

Matej Andraž Vogrinčič (SI)
Umetnik svetovnega formata, ki javne prostore prek svojih instalacij napolnjuje z nepričakovanimi vsebinami. Njegovi projekti nastajajo v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in s posluhom za identiteto izbranega prostora.

AleaOlea (ES, TN)
AleaOlea je oblikovalska platforma, ki so jo v Barceloni in Tunisu osnovali mladi strokovnjaki s področij arhitekture in krajinske arhitekture. Njihov cilj je vedno enak: oblikovati sodobne projekte, ki so ekonomsko, kulturno in socialno trajnostni.

Carlos Pascual (MX, SI)
Carlos Pascual je bil v svojem življenju že varnostnik, zidar, predstavnik za stike z javnostjo, urednik in ustanovitelj več neodvisnih revij o literaturi in umetnosti, podpredsednik finančne družbe, pisatelj, pesnik, scenarist in filmar.

Arhivox (SI)
Arhivox je pevski zbor arhitektov, ki jih poleg profesionalne poti druži tudi ljubezen do glasbe in petja. Deluje od leta 2012, sestavlja pa ga okrog 35 aktivnih in podpornih članov, ki so študentje, aktivni arhitekti in strokovnjaki iz sorodnih strok.

Metoda Maj (SI)
Kiparka, ki največ ustvarja v bronu in kamnu, pri svojem delu raziskuje raznolika stanja človeškega duha, pri čemer jo vodi tudi psihološka izobrazba, ki jo ima poleg likovne. Med leti 2009 in 2014 je bilo postavljenih kar deset njenih javnih kipov.

 
 
 


Večere bosta povezovala Miloš Kosec in Ajda Bračič.

Miloš Kosec (SI)
Miloš Kosec je arhitekt, aktivni sodelavec in član uredniškega odbora revije Outsider, ki živi in dela med Londonom in Ljubljano. Je avtor knjige Ruševina kot arhitekturni objekt, ki je izšla leta 2013. Njegovo raziskovalno delo je osredotočeno na arhitekturo, arhitekturno zgodovino ter politične in družbene aspekte arhitekturnega oblikovanja. Trenutno je doktorski kandidat na šoli Birkbeck v Londonu.

Ajda Bračič (SI)
Aktivna sodelavka in članica uredniškega odbora revije Outsider, absolventka študija arhitekture, piska, pesnica ter priložnostna scenografka.