plakat 1
LITERATURA IN PROSTOR

Prva stran je mednarodno usmerjen študentski strokovni dogodek, ki bo v Ljubljani združeval bogat izobraževalni in kulturni program ter različna tematska predavanja študentov iz vseh koncev Evrope. Organizira ga Društvo študentov primerjalne književnosti.

Prva mednarodna konferenca bo v Ljubljani med  1. – 4. Decembrom. Tema je Literatura in prostor. Na konferenci bo sodelovalo 20 predavateljev študentov, od tega 15 iz tujine. Predavanja se bodo odvijala preko dveh dni ter bodo razdeljena v tri sklope glede na perspektivo obravnavane tematike: Skupni prostor (rdeča nit tega sklopa je obravnava prostora kot pluralne kategorije, prekrivanja, teritorialnosti, vprašanja nacije in politike itd.), Namišljeni prostor (prostor fikcije v pravem pomenu besede, fantazijske prvine, žanrskost) ter Odsotni prostor (prostor kot negacija, izguba prostora ter z njo povezane afirmacije). Poleg študentskih predavanj bo konferenca obsegala tudi predavanja domačih in tujih profesorjev ter avtorjev (prof. dr. Boris A. Novak, doc. dr. Gašper Troha, asist. dr. Igor Žunkovič, dr. David Vichnar (CZ), Dr. Louis Armand (AU)…).

Poleg strokovnega dela bo konferenca obsegala tudi spremljevalni program, ki bo vključeval raznolik nabor dogodkov: literarne zajtrke, kjer se bodo tuji študentje lahko naučili osnove slovenskega jezika, vodenje po literarnih poteh Ljubljane v režiji Ljubljana Tourism, nastop češkega pesnika Jana Těsnohlídka v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, okroglo mizo na temo knjige v urbanem prostoru v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature, odprto branje poezije v sodelovanju z Mladimi rimami ter izlet v Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju, kjer bomo koncept prostora raztegnili do vesolja (space) ter poslušali predavanje asist. dr. Igorja Žunkoviča o literaturi in vesolju.

03

Julija Ovsec, Lara Paukovič  in Katarina Rakušček

 

 

vodji projekta:  Julija Ovsec  in Katarina Rakušček

odnosi z javnostmi: Lara Paukovič

Mailchimp brez napisa

Povezani članki