Eno od najpogostejših vprašanj, ko smo ustanavljali revijo, je bilo: zakaj delati novo tiskano revijo v času interneta? Internet je v zadnjem desetletju popolnoma spremenil področje tiska. Nekateri so napovedovali propad tiskanih medijev. Dejstvo je, da dnevni tisk ne more tekmovati s hitrostjo interneta. V časopisih lahko beremo le zastarele novice. Tudi arhitekturne tiskane publikacije so v krizi. Na družabnih omrežjih lahko spremljamo potek gradnje objektov, končni rezultat nikogar več ne preseneti. Zakaj torej v času interneta ustanavljati novo revijo o arhitekturi?

S tem vprašanjem smo se veliko ukvarjali. Preučili smo raziskave o bralnih navadah, se poglobili v psihologijo bralca in analizirali spremembe, ki jih je prinesel internet. Naš odgovor je hibrid. Hibrid med revijo in knjigo ter hibrid med tiskanim in spletnim medijem. Vsaka številka nastaja 3 mesece, kar je dovolj časa za poglobljene premisleke na določeno temo. V treh mesecih nastane vsebina, ki je uredniško premišljena. Revija se bere kot knjiga: dinamično in napeto vas popelje po bogati vsebini. Vzporedno pa nam splet omogoča hiter odziv na aktualne teme. Hibrid Outsider ima iz leta v leto več bralcev, ki cenijo poglobljene vsebine v reviji in aktualne teme na spletu.

Drugo najpogostejše vprašanje pa je bilo: zakaj Outsider? Od kod to ime? To vprašanje je ključno.

Živimo v času polarizacije. Mediji in politika razdvajajo ljudi v dve nasprotujoči si skupini. Še tako kompleksno vprašanje se slej ko prej zbanalizira in ujame v ideološki kontekst ene ali druge strani. Takšen diskurz ni konstruktiven. Outsider se zato postavlja izven ideoloških okvirjev. Ne priznava delitev, ki nam jih vsiljuje sistem. Odpira vprašanja, ki presegajo meje teh delitev.

In čeprav je Outsider v osnovi revija o arhitekturi, presega tudi lastne meje. Ne moremo namreč govoriti o arhitekturi, če ne govorimo tudi o ljudeh, in obratno: ne moremo govoriti o ljudeh, če ne govorimo o arhitekturi.

Dovoliti si razmišljanje izven ustaljenih okvirjev je nujno. Biti na papirju je subverzivno. Biti Outsider je privilegiran položaj.

Matevž Granda, art direktor (od l. 2015)

Rad se čudi. Včasih se čudi dobri arhitekturi in se z njo navdihuje, včasih pa se čudi zamotanim birokratskim procesom in jih skuša racionalizirati.