Kot da bi prisluhnili našim željam in željam številnih drugih (link) – vlada je v ponedeljek oznanila:

»Na ministrstvu za kulturo smo izredno ponosni, da se je vloženi trud obrestoval: novi boni se lahko uporabijo tudi za kulturne dejavnosti. Tako bomo lahko do konca leta z unovčenjem bonov podprli organizatorje in izvajalce koncertov, gledaliških, lutkovnih, cirkuških in kinematografskih predstav ter izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj na področju kulture in umetnosti (kot so tečaji igranja klavirja in drugih glasbil, petja, plesa, fotografije, šole risanja, igre in podobno). Poleg tega bomo z unovčenjem bonov lahko podprli tudi muzeje, knjigarne, naravne parke in galerije.«

Ta širitev je dobra poteza. Pričakujemo lahko, da bo spodbudila zanimanje za kulturo, pripomogla k večjemu obisku kulturnih ustanov in okrepila ozaveščanje dejstva, da je tudi delo v kulturi pošteno in vredno plačila; kot je to samoumevno na primer za obisk gostinskih storitev.

Vendar pa je širitev, kot so jo zapisali na ministrstvu za kulturo, nekoliko nedomišljena, kar ima lahko slabe posledice na del kulture – in ravno na bistveno področje, ki bi ga z vavčerji lahko spodbudili – kulturni trg. Med naštetimi dejavnostmi, ki lahko nudijo bone, so navedene na primer knjigarne, če ima podjetje kot glavno dejavnost registrirano prodajo knjig. Izpuščena pa so podjetja, ki imajo kot glavno dejavnost navedeno založništvo knjig in periodike, prodajo knjig pa registrirano kot dodatno, a ne glavno dejavnost. Boni torej lahko koristijo preprodajalcem, ne pa ustvarjalcem. Konkretno: samozaložnik, ki se dodatno ukvarja s prodajo knjig, ne more sprejeti bonov za nakup knjige iz lastne produkcije, lahko pa isto knjigo za bon prodajo v kateri izmed večjih knjigarn (ki majhnemu založniku že tako zaračunajo 50 % marže).

Če bi ministrstvo razširilo uporabnost še na dejavnost, označeno kot 58.140 (Izdajanje revij idr. periodike), bi pripomoglo tudi ustvarjalcem. Pospešilo bi povezavo med produkcijo in trgom tam, kjer se je že izkazala za uspešno. Predvsem pa ne bi z enostransko podporo le nekaterim še dodatno poseglo v že tako izrazito nekonkurenčen kulturni trg.

Ampak – tudi če vključimo še 58.140 (Izdajanje revij idr. periodike), ne bomo rešili neravnotežij. Različni ustvarjalci kulture so namreč razporejeni širše in nimajo vsi enako močnih megafonov in glasov, ki bi jih zastopali pri odločevalcih. Zakaj ne bi bonov sprejemali tudi arhitekti ali oblikovalci? Je to odvisno le od lobiranja predstavnikov posameznih kreativnih področij?

In če razmišljamo še korak dlje – smo zreli za uvedbo UTD? Takšen prihodek bi vsem omogočil osnovno kritje stroškov in prihranil mnogo skrbi. Bolj ambiciozni bi še vedno ustvarjali presežke, vsi pa bi v vsakem primeru imeli zagotovljeno minimalno dostojno bivanje. Zelo težko je objektivno določiti kakovost kulturnega ustvarjanja, zato se odločevalci zanašajo na glasnost zastopnikov posameznih področij ali skupin, kar pa lahko zamegli dejansko stanje. Bi bilo bolje namesto podpore posameznih področij uvesti podporo za vse (ali nikogar)? Kreativne presežke namreč spodbujamo ravno z zagotavljanjem enakovrednih poslovnih pogojev za vse, ne le za nekatere.

Vključene dejavnosti po trenutni uredbi:

3.120 – Sladkovodno ribištvo
47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 – Obratovanje žičnic
55. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 – Kinematografska dejavnost
77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 – Umetniško uprizarjanje
90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 – Dejavnost muzejev
91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 – Dejavnosti športnih klubov
93.130 – Obratovanje fitnes objektov
93.190 – Druge športne dejavnosti
93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Predlog:
Vključite še 58.140 (Izdajanje revij idr.periodike). V prihodnje pa velja razmisliti o UTD (univerzalni temeljni dohodek).

Nina Granda

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja