Hiša-HF-Petra-Hudobivnik-Florjančič-Pandas-doo-16
Petra Hudobivnik Florjančič: Hiša HF

V bližini Kranja je zrasla enodružinska hiša, ki s premišljeno usmerjenimi pogledi in rabo naravnih materialov izpoveduje naklonjenost lokalnemu. Njena avtorica je arhitektka Petra Hudobivnik Florjančič.

Hiša je umeščena na rob naselja, kjer se gosteje poseljeno območje proti vzhodu odpira na sadovnjake in travnike. Dolga in ozka parcela je botrovala podolgovati lamelni zasnovi tlorisa, ki se zapira proti zahodu in hišam, ter odpira na jug in vzhod, v naravo. Zaprtejšo zahodno fasado dopolnjujejo strešna okna, ki poleti hišo tudi učinkovito prezračujejo. Na lokaciji je že pred gradnjo stala stara jablana – te od sosednje hiše danes ne ločuje ograja, temveč je častitljivo drevo postalo točka druženja dveh družin, ki si delita tudi lastništvo velikega vrta.

Poseben razmislek je bil namenjen rabi materialov v stavbi. Opeka je v teh krajih tradicionalen konstrukcijski material, saj so ilovico za izdelovanje opeke nekdaj črpali iz bližnjih Bobovških bajerjev. Odločitev za opečno gradnjo je bila tako logična. Poleg tega fasado zaznamuje tudi macesnov les, ki ga bo s časom požlahtnila siva patina in s tem dopolnila svetlo siv omet in kritino. Hišo obkroža prodec, ki ga ob vhodu zamenja beton, lokalni prodec pa je svoje mesto našel tudi v teracu v notranjosti stavbe. Interier je zasnovan z mislijo na maksimalni izkoristek – arhitektka je zasnovala dvonivojski kubus, v katerega so umeščeni vsi servisni in tehnični prostori, ker je od ostalih prostorov ločen z drsnimi vrati, pa se lahko njihove funkcije fluidno prepletajo.

Petra Hudobivnik Florjančič:

Med hišo in sosednjo stanovanjsko stavbo na zahodu  je kot vezni člen umeščen carport tako, da za njim nastane intimni zeleni atrij s staro jablano, ki je- namesto, ločevanja sosednjih zemljišč z ograjo- namenjen druženju dveh družin. Igra enostavnih stavbnih volumnov in premišljeno umeščene okenske odprtine omogočajo sekvenčno doživljanje prostora, poglede v različnih smereh, prepuščanje narave v in skozi hišo ter ohranjanje zasebnosti kljub bližini sosednjih objektov. S streho stavbe nadkrita veranda na jugu je oblikovana kot veliko okno, ki usmerja pogled iz zelenega atrija med stavbami, čez hišo naprej na travnik in v sadovnjak, kjer se med sadnim drevjem pasejo konji.”

 

Ime projekta: Hiša HF
Arhitektura: PANDA’S d.o.o.
Avtor: Petra Hudobivnik Florjančič, univ. dipl. inž. arh.
Investitor: zasebni
Fotograf:  Gašper Florjančič
Lokacija:  Kranj

Leto načrtovanja: 2016
Leto izvedbe:  2017-2019

Površine: hiša: 173 m2 (ogrevan volumen stavbe), nadkrita veranda: 21,5 m2, carport: 43,4 m2
Nadstropje (m2):         68 m2
Parcela (m2):             816 m2
Pozidana površina:     206 m2

Projektanti:
– Gradbene konstrukcije: Gradbeni biro Mele
– Elektro instalacije:    Klimaterm projekt d.o.o
– Strojne napeljave:      Klimaterm projekt d.o.o.

Izvajalci: Gradnje Bitići d.o.o., LAP, družba za gradbeništvo in inženiring d.o.o., MG inštalaterstvo d.o.o., Elektro Klavora- Tomaž Klavora s.p., Zimicell d.o.o., Stavbno kleoarstvo Janez Kralj, s.p., Mizarstvo Hrovat Marko Hrovat s.p., Matjaž Rode s.p., Jurij Golob s.p. PODOBA IN, proizvodnja pohištva d.o.o.

Besedilo: Ajda Bračič

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki