6_PV_Zelen-obod
Prostor vmes: Ureditev okolice Doma starejših občanov Krško – Zelen obod

Vzdolž glavne ceste, ki vodi proti centru Krškega, pred Domom starejših občanov in v bližini Šolskega centra Krško – Sevnica najdemo svežo preureditev dotrajanega javnega prostora. Naročnik projekta je bila občina Krško, zasnovo pa je ustvaril kolektiv Prostor vmes, ki ga sestavlja skupina arhitekt in krajinska arhitektka.

Krajinska ureditev sicer zajema širše območje, v nadaljevanju pa se bomo posvetili predelu Zeleni obod, ki stoji na robu travnika pod Domom starejših občanov. Tam je bilo prej neurejeno gramozno parkirišče, širše območje pa v poznovečernih urah zbirališče glasne mladine, ki je bila moteča za starostnike v domu in prebivalce bližnjega naselja. Vse to je spodbudilo Občino Krško k razmisleku o primernejšemu programu lokacije. K sodelovanju je povabila Prostor vmes, za katerega članici Laura Klenovšek in Lara Gligić pravita, »da je nastal ravno iz vizije, da se v sodelovanju z lokalnimi prebivalci zazna in ozavesti zanemarjene in pozabljene prostore v mestu, se jih programsko oživi ter kot nove kakovostne zunanje površine vpne v mestno strukturo in družbeno življenje«.

Preureditev je Prostor vmes zastavil kot podaljšek sosednjega travnika, ki mehko preide v načrtovano območje. »Kompaktna zasaditev okrasnih trav, trajnic in grmovnic po robnem nasipu je narejena z vizijo, da se s premišljenim izborom rastlin estetsko približa cvetočemu travniku, njegovi biotski pestrosti in medovitosti. Zelen nasip območje zarobi in loči od ceste, pri tem pa zasnova ne izhaja iz iskanja forme, temveč sledi značilnostim mikrolokacije.« Za pohodno površino so avtorice izbrale gruščno trato, »da deluje celotno območje še bolj zeleno«. Idejo o ambientu travniškega rastja so v Prostor vmes tako uspešno realizirali, da so kmalu po končanem projektu vzdrževalci pri prvi košnji pokosili nekaj trajnic, ker so mislili, da gre za del sosednjega travnika.

Pri zasnovani rešitvi avtorice poudarjajo, da je bila »glavna želja ta prostor funkcijsko večgeneracijsko osmisliti. Ponuditi program, ki bo ustrezal in bil zanimiv različnim skupinam obiskovalcev.« Uporabniki tega javnega prostora so namreč različnih starostnih in interesnih skupin, med drugim dijaki iz šolskega centra, stanovalci doma za starejše, prebivalci stanovanjskega naselja ter številni mimoidoči.

Program Zelenega oboda sestavljajo klopi iz teraca, ki hkrati služijo kot podporni zid zelenemu nasipu. Sedalne površine so iz macesnovega lesa, prav posebno pozornost pa so avtorice namenile zgornjemu delu klopi, ki z nevpadljivo konstrukcijo pričara lahkotnost naslonjala. Sestavni del parkovne ureditve so tudi betonski otoki, na katerih stojijo mize za igranje namiznega tenisa. Materialno so usklajene s podpornim zidom, s svojo obliko pa spominjajo na monumentalne skulpture, ki s strogostjo tvorijo kontrast nežnim poljskim cvetlicam.

»Projekt obiskovalcem omogoča dovolj svobode, da si lahko vsak ustvari program in prostor po svojih potrebah in željah,« svoja opazovanja opisujeta Lara in Laura. Od spomladi se tako po osveženi parkovni ureditvi dnevno sprehajajo in posedajo varovanci iz doma za starejše, stanovalci bližnjega naselja in otroci. Dijaki iz šolskega centra tam radi preživljajo svoj glavni odmor. Pogosto se sliši zvok žogice, ki se ritmično odbija od mize v igralne loparje namiznotenisačev, vedno pa se najde tudi kdo, ki se od vrveža raje umakne in v svojem kotičku najde trenutek za umiritev in počitek. Ime projekta: Ureditev okolice Doma starejših občanov Krško – Zelen obod Avtor projekta: Prostor vmes (Lara Gligić, mag. inž. kraj. arh., Laura Klenovšek, mag. inž. arh., Neža Krošelj, mag. inž. arh. in Teja Gorjup, mag. inž. arh.) Investitor: Občina Krško Fotografije: Prostor vmes Lokacija: Krško Leto načrtovanja: 2019 Leto izvedbe: 2021 Površina: 530 m2 (celotno obravnavano območje cca. 6900 m2) … Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del:

  • Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.

Zunanja ureditev:

  • Betonske klopi, stopnice in ping pong mizi: Žurbi team, d.o.o.
  • Kovinski in leseni elementi – sedišča klopi: Modic Metal

Zasaditvena dela:

  • HPG Brežice, d.o.o.

Pripravila: Brina Meze Petrić

Fotografije: Prostor vmes 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki