Naprej-k-zemlji---mednarodna-delavnica-2
Prvi sestanek v živo: Naprej k zemlji 

Za nami je produktiven, plodovit in vse prej kot običajen konec tedna. Člani projekta Naprej k zemlji smo po obsežnih načrtovanjih na daljavo, ki so v zadnjem letu postala običajna, izvedli tudi prvi mednarodni pripravljalni sestanek v živo. Sodelavci Outsiderja smo se na kmetiji v Dobravi na Dolenjskem sestali s partnerji iz skupin Zelena centrala (Slovenija), Terraepaglia Plus (Italija) in Bildungshaus Retzhof GmbH (Avstrija). Z veseljem vam sporočamo prve informacije o delavnici, ki se bo odvila to poletje!

Prvo delavnico, namenjeno mladim, bomo izvedli že avgusta. Eden od glavnih ciljev bo v tednu dni s skupnimi močmi izdelati tla v enem od objektov na kmetiji na Dolenjskem, in sicer v tehniki zbite zemlje – iz materiala, ki ga bomo izkopali na lokaciji. Prav uporaba prsti s kraja samega je ena od tistih lastnosti tovrstne gradnje, ki so najbolj trajnostne. Kmalu bomo objavili razpis za udeležbo na avgustovski delavnici!

Na tridnevnem sestanku smo analizirali pomen naravnih danosti lokacije in konteksta obstoječih objektov, ki so del kulturne dediščine, za uspešno izvedbo projekta. S partnerji smo se uvodoma sprehodili po posestvu in si ogledali poslopja, nato pa smo se lotili načrtovanja programa, ki bo dokončno dorečen v prihajajočih tednih. Veseli nas, da se bo prva delavnica odvila na slovenskem podeželju, ki ponuja več kot le ustrezne vire; sodelujoče bomo poskušali prek sodelovanja medsebojno povezati, pomemben pa bo tudi stik z lokalnim okoljem. Najvišji cilj delavnice je tako nedvomno prenašanje znanja z mentorjev na sodelujoče, pa tudi splošno dviganje zavesti o vrednosti gradnje z zemljo v lokalnem okolju. 

Zaradi kompleksnosti izvedbe je ključnega pomena, da je tudi naša ekipa razgibana in da ponuja različna znanja. Terraepaglia Plus (Italija) v krajih ob Trasimenskem jezeru redno izvaja raznovrstne dejavnosti s področja trajnostnega razvoja podeželja, predvsem projekte o gradnji z naravnimi materiali ter o učinkoviti in smotrni rabi lokalnih naravnih virov. Predstavnika Sara Lucietto in Sanni Mezzasoma poudarjata, da je pri gradnji iz naravnih materialov izjemnega pomena dobra in učinkovita komunikacija; ne samo pri učenju, temveč tudi pri konkretnih premikih na področju ozaveščanja. Šele ko vsi razumemo, kaj se dogaja in kje so odločilne prednosti, bomo lahko znanje učinkovito uporabili!

Lepota gradnje z zemljo je obenem tudi v tem, da je za zbijanje potrebna človeška moč, pogoj za to pa je prav ubranost med sodelujočimi. Za slednje sta ključna usklajenost in dobro povezovanje. Pri delu z mladimi in odraslimi je zato nujna prava mera didaktične dovršenosti. Za to bodo poskrbeli pri Bildungshausu Retzhof. Na sestanku smo se srečali z njegovo predstavnico Polonco Kosi Klemenšak. 

Zelena centrala v projektu s svojimi znanji in izkušnjami sodeluje kot osrednji povezovalec – od leta 2014 delujejo na štirih hektarjih kmetije v Jurovskem Dolu, kjer izvajajo projekte na teme mladinskega dela, ustvarjalnega neformalnega učenja in skupnostnih akcij na področju trajnostnega razvoja podeželja. 

V okviru projekta NAPREJ K ZEMLJI bomo organizirali dve delavnici. Letošnja bo potekala pod naslovom Konstrukcija in bo raziskovala potenciale gradnje z zemljo v sodobni arhitekturi. Prihodnje leto pa bomo na delavnici Dekonstrukcija skozi proces razgradnje obstoječega objekta raziskovali tradicionalne tehnike uporabe zemlje za gradnjo.

Klara Širovnik in Manca Košir
Foto: Manca Košir

 

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki