luka jerman
Luka Jerman, član uredniškega odbora

Moj pogled je uprt v raznovrstne oblike grajenega, pozoren na trenutke srečanja, na skupnosti – krhke in trajne – ljudi, stavb, narave in krajine. Arhitektura je zame tkanje harmonije v prostoru, ki je mogoče le s poglobljenim opazovanjem sveta in spoštovanjem procesov rasti in zatona. Verjamem, da lahko najbolje uspeva v odprtem dialogu raznolikih glasov – prav v tem prepoznavam osnovno poslanstvo revije Outsider.

Mailchimp brez napisa