naslovna-natecaj-05-CLDWML-PLAKATI-2
Natečaj Helios: poročilo žirije

Podjetje Helios in revija Outsider sta 26. novembra 2020 razpisala natečaj za likovno, arhitekturno in funkcionalno posodobitev (južne) fasade objekta ter aktivacijo zunanjega prostora pred training centrom znotraj kompleksa tovarne Helios.

Do roka za oddajo del, 26. februarja 2021, smo prejeli 12 elaboratov. Šifrirana dela smo predali komisiji v ocenjevanje. Komisijo so sestavljali: prof. Jurij Kobe, Manja Robič Zima, Luka Kreitmayer in Matevž Granda. Komisija je v dveh krogih odločanja izbrala tri nagrajene projekte in še dva, ki sta si prislužila priznanji. Nabor del, ki so prispela, priča o tem, da je na še tako preprosto vprašanje mogočih veliko odgovorov.

Zakaj je ta natečaj pomemben? V industrijskem sektorju je kakovostna arhitektura pogosto zapostavljena. Oblikovanje kakovostnega prostora je prej naključje kot posledica tehtnega razmisleka. Natečaj je želel spodbuditi h konkretnemu razmisleku o prostorski kulturi znotraj industrijskega kompleksa in o preprostih načinih, kako nadgraditi obstoječe objekte.

Komisija je 19. marca 2021 odločila, da nagrade podeli naslednjim elaboratom:

1. nagrada: 1.500,00 €
Jakob Smolnikar, mentor: Uroš Smolnikar, šifra: CLDWML
(zvišana) 2. nagrada: 1.200,00€
Aljoša Lipolt, šifra: CUM6QS
3. nagrada: 500,00€
Ana Mari Mićić, Peter Rupar, šifra: 66EF2Q
Priznanje:
Peter Kovač, Matej Krajnc, šifra: 9RRQWM
Priznanje:
Tim Gerdin, Veronika Tržan, šifra: BXHDLD

Obrazložitev:
1. Nagrada je bila podeljena elaboratu CLDWML, ker je v največji meri odgovoril na potrebe naročnika. Fasado obravnava s štirimi različnimi pristopi, trije od teh demonstrirajo sisteme zaščite različnih materialov (les, kovine, kontaktne fasade), četrti pa izraža usmerjenost podjetja v ekološke rešitve. Elaborat vsebuje tako arhitekturno kot tudi likovno dobro izpeljan koncept.

2. Nagrada je bila podeljena elaboratu CUM6QS in je bila zvišana. Rešitev s svojo organizacijo različno obdelanih polj spretno izkorišča in nadgrajuje neregularnost obstoječe fasade. Nakazuje jasno in funkcionalno zamisel, ki pa je glede na želen namen natečaja nekoliko skromno predstavljena.

3. Nagrada je bila podeljena elaboratu 66EF2Q. Pristop k nalogi je izrazito likovnega značaja. Odpira zanimivo preizpraševanje o kontekstualnosti.

Prvo priznanje je bilo podeljeno elaboratu 9RRQWM, saj ta ponuja zelo dinamičen prostorski učinek, ki bi ga dosegli s predelavo in ponovno uporabo industrijskih sodov. Ustvarja novo kuliso, ki pa je odmaknjena od objekta. Ta pristop je žirija ocenila za slabši.

Drugo priznanje je prejel elaborat BXHDLD. Gre za kombinacijo ozelenitve in barvnih ploskev. Koncept izbora različnih vrst vegetacije sledi želji, da bi se obarvanost fasade naravno spreminjala skozi letne čase.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki