TRAFIKA_web_banner
Natečaj: Trafika prihodnosti

Uvod
Cilj natečaja Trafika je preizprašati funkcijo in obliko ulične prodajalne časopisov v času digitalizacije medijev. Ali ulične prodajalne časopisov še potrebujemo? Kako naj nagovorijo kupce in bralce? Kakšen naj bo program kioska prihodnosti?

Bralci so se v zadnjem desetletju v večini preselili v spletne svetove, vseeno pa imajo nekateri raje branje na papirju. Papir zahteva drugačne pristope k zasnovi vsebin in k oblikovni podobi ter omogoča tudi drugačen stik z bralci. Časopisi na cesti zaživijo v trafikah, bralci pa tam stopijo v stik s prodajalci in med seboj. Kioski so nepogrešljiv del javne opreme mest in skupnih površin. Pri Outsiderju verjamemo, da so danes spet aktualni. Samo na novo jih je treba odkriti!

Natečajna naloga
Iščemo inovativne programske rešitve. Je kiosk lahko več kot le prodajalna časopisov? Kako lahko povezuje digitalni in analogni svet, generira mestni program in spodbuja srečevanja različnih pogledov?

V Sloveniji imamo na tem področju bogato dediščino, od Plečnikovih trafik, ki so mali arhitekturni cappriccii, do Mächtigovega kioska K67, kultnega izdelka industrijskega oblikovanja. Uspeh kioska K67 je bil v tem, da je združil serijsko proizvodnjo, modularnost in takrat povsem nov material – poliester. Kaj pa danes? Katera tehnologija lahko odgovori na sodobne izzive okolju prijaznega in uporabniku prilagojenega oblikovanja?

Kaj naj kiosk vsebuje, kako naj kar najbolje oskrbi svoje uporabnike in kaj lahko ponudi slehernemu prostoru, v katerega je umeščen?

Program
V osnovi mora kiosk zagotoviti minimalno notranjo površino (2 m2 ali več) in osnovne funkcije: prodajne površine, mini skladišče, prostor za blagajno, vhod in prodajno okence. Kioski so običajno brez sanitarij. Vse druge programske rešitve so povsem prepuščene razmisleku natečajnikov. Spodbujamo inovativnost rešitev, ki pa naj temeljijo tudi na ekonomski izvedljivosti oz. vzdržnosti.

Lokacija
Lokacija ni določena. Kiosk naj bi bil lahko umeščen v historično središče ali generično mesto. Zaželeno je, da dobro funkcionira na različnih krajih.

Materiali
Materiali niso vnaprej določeni. Želimo pa razmislek natečajnikov o tem, kateri materiali in tehnologije lahko odgovorijo na sodobni problem množične proizvodnje in trajnostne rabe. Čeprav izvedba natečajnih rešitev ni predvidena, pričakujemo izvedljive rešitve.

Pogoji sodelovanja
Natečaj je odprt za arhitekte, urbaniste, krajinske arhitekte, industrijske oblikovalce, likovnike, sociologe, filozofe ali študente naštetih ved.

Žirija

 • Saša Mächtig (častni član)
 • Aleksander Vujović
 • Tadej Zupančič
 • Mika Cimolini
 • Nina Granda, predsednica žirije

Nagrade
Izbrani bodo trije zmagovalni natečajni elaborati in podeljena bodo tri priznanja. Nagrajenci bodo prejeli nagrade v skupni vrednosti 3.300,00 EUR:

 • prva nagrada: 1.500,00 EUR
 • druga nagrada: 1.000 EUR
 • tretja nagrada: 500,00 EUR
 • tri priznanja: po 100,00 EUR

Vsi zneski so navedeni v bruto vrednostih. Organizatorji bodo vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj podelili plakete. Nagrajencem bosta zagotovljeni medijska objava ter predstavitev na spletni strani in v zimski izdaji revije Outsider.

Prijava
Potrebna je prijava. Prijavnina je 20 EUR. Kandidati ob prijavi prejmejo šestmestno kodo PIN (na primer: A15GH3). Dodeljena koda PIN naj se uporablja v skladu z natečajnimi pravili. Prijavni obrazec je objavljen na dnu te spletne strani.

Vprašanja in odgovori
Vprašanja sprejemamo na e-poštni naslov [email protected]

Kandidati naj v vrstico za zadevo vpišejo »Natečaj KIOSK – vprašanja«. Odgovore na vprašanja bomo objavili na spletni strani natečaja. Vsi prijavljeni bodo o njih obveščeni po e-pošti.

Časovnica natečaja

5.8. 2021: začetek natečaja in sprejemanja prijav
15.9. 2021: konec sprejemanja vprašanj
20.9. 2021: objava odgovorov na vprašanja na spletni strani natečaja (vsi prijavljeni bodo o njih obveščeni po e-pošti)
20.10. 2021: konec sprejemanja prijav
20.10. 2021 ob 23:59 po srednjeevropskem času: rok za oddajo rešitev
December 2021: razglasitev rezultatov

Merila za ocenjevanje

Kakovost arhitekturne rešitve.
Tehtnost razmisleka o vlogi kioska v sodobnih urbanih okoliščinah.
Prilagodljivost in možnost uporabe v različnih kontekstih.
Inovativnost in drznost.
Izvedljivost predloga (ekonomičnost, trajnostnost).

Predpisano gradivo za oddajo
Natečajniki morajo oddati naslednje dokumente:

 1. predstavitveno mapo: 1 plakat formata A3 (297 x 420 mm) v resoluciji 300 dpi s portretno orientacijo v formatu pdf; vsak plakat mora imeti v desnem zgornjem kotu kandidatovo številko PIN (višina besedila naj bo približno 1 cm); predstavitveni plakati morajo vsebovati:
 • najmanj en (1) tloris v merilu 1 : 50, osnovno kotirano (dovoljene tudi ročne risbe in skice),
 • prereze ali fasade po presoji natečajnika v merilu 1 : 50, osnovno kotirano,
 • najmanj dva (2) perspektivna (ali aksonometrična) pogleda na objekt; vrsta perspektivnega pogleda ni določena (ročna skica, render, fotografija fizične makete, shematski prikaz itd.), mora pa verodostojno prikazovati objekt,
 • katerokoli drugo gradivo (npr. konceptualni diagrami, detajli, skice itd.),
 • besedilno obrazložitev: besedilo (največ 1.000 znakov s presledki), ki opiše premislek o pomenu kioska in programskih rešitvah ter glavni oblikovalski koncept;
 1. skeniran obrazec (na voljo je med natečajnim gradivom − Obrazec.pdf) v formatu pdf, ki vsebuje podatke o kandidatu in izjavo o avtorstvu. Obrazec morajo podpisati vsi kandidati. Ime datoteke naj bo: številka PIN Obrazec.pdf (primer: A15GH3 Obrazec.pdf).
 2. portdilo o plačilu prijavnine (20€)

Opombe v zvezi z dokumenti za oddajo:

 • Fizično gradivo (vključno z maketami) ni predmet ocenjevanja.
 • Videoposnetki niso predmet ocenjevanja.
 • Vse informacije, ki jih kandidat odda v pisni obliki, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.
 • Predstavitvena mapa in obrazložitev ne smeta razkrivati podatkov v zvezi z identiteto posameznika ali ekipe.
 • Vse dimenzije morajo biti v metričnem sistemu, npr. centimetrih (cm) ali metrih (m)

Postopek oddaje

 1. Zgoraj opisane datoteke stisnite v eno samo zip datoteko z imenom številka PIN.zip (primer: A15GH3.zip). Največja dovoljena velikost datoteke: 20 MB.
 2. Zip datoteko naložite na WeTransfer, Dropbox ali podobno spletno storitev za prenos datotek.
 3. Pošljite e-sporočilo s povezavo za prenos na [email protected], zadeva: Natečaj KIOSK številka PIN (primer: Natečaj KIOSK A15GH3). E-sporočilo s povezavo za prenos morate oddati do 20. oktobra 2021 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Če bodo imeli organizatorji natečaja težave pri prenašanju ali odpiranju datotek, bodo s kandidati takoj stopili v stik in jih prosili, naj datoteke pošljejo znova. Če kandidati tega ne bodo storili v roku 24 ur, bodo diskvalificirani.

Anonimnost
Informacije, ki jih bodo kandidati priskrbeli med postopkom prijav, in prejete vloge ne bodo razkrite vse do razglasitve končnih rezultatov. Da bo pregledovanje in ocenjevanje vlog pravično, ne smejo kandidati nikjer razkriti informacij o vlogi, tudi na družbenih omrežjih ne, dokler niso razglašeni zmagovalci. Kandidati, ki bodo to kršili, bodo diskvalificirani.

Postopek ocenjevanja
Žirija bo nagrajence izbrala na osnovi natečajnih pravil in kakovosti natečajnih predlog.
Organizator natečaja bo po sklepu žirije stopil v stik z izbranci v ožjem krogu in jih povabil na slavnostno razglasitev zmagovalcev.

Avtorske pravice
Vsi avtorji zadržijo moralne avtorske pravice. Outsider ima pravico do izključne in ekskluzivne objave avtorskih del. V primeru izvedbe se avtor in Outsider ločeno dogovorita o dodelavi izvedbenih načrtov in prenosu pravic. Avtor ohrani idejno avtorstvo, Outsider pa postane lastnik izvedenega objekta ter z njim prosto razpolaga in ga uporablja.

 

[contact-form-7 id=”40669″ title=”Outsider natečaj trafika”]

Mailchimp brez napisa

Povezani članki