GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA: Nina Granda (nina@outsider.si), 031 303 269
UMETNIŠKI DIREKTOR: Matevž Granda (matevz@outsider.si), 041 220 006

IZVRŠNA UREDNICA: Ajda Bračič (ajda@outsider.si)

UREDNIŠKI ODBOR:
Nina Granda, Miloš Kosec, Srđan Nađ, Tinka B. Prekovič, Ajda Bračič, Matevž Granda

OBLIKOVANJE: Matevž Granda, Nejc Prah

VODENJE SPLETNE STRANI:
Ajda Bračič, Miloš Kosec, Matevž Granda

LEKTURA: Katja Paladin

VODENJE PISARNE: Suzana Pavlič

DRUŽBENA OMREŽJA: Ajda Bračič, Marko Klemen (IG)

ZALOŽNIK:
Z.O.P. – Zavod za oblikovanje prostora
Ulica aktivistov 6, 1000 Ljubljana
Direktor: Matevž Granda, u.d.i.a.

TRR: SI56 0700 0000 2452 444
DAVČNA ŠT.: SI 71800026

NAROČNINE: narocnine@outsider.si

UREDNIŠTVO: editorial@outsider.si

TRŽENJE: advertising@outsider.si

PISARNA: tajnistvo@outsider.si

Outsider je v 100% lasti Z. O. P. – Zavoda za oblikovanje prostora, Ljubljana

Vpis v razvid medijev pri MK pod zap. št. 2007

Outsider združuje tiskano revijo, ki izhaja štirikrat letno, dodatne časopisne edicije dvakrat ali trikrat letno in spletno platformo. Vsebine v tisku in na spletu se razlikujejo. Outsider večkrat letno prireja arhitekturna druženja z namenom dvigovanja zavesti o pomenu dobro urejenega okolja. Enkrat letno prireja mednarodni festival dobrih idej Orodja za boljše bivanje. Outsider arhitekturo razume kot orodje za branje in aktivno spreminjanje okolja na bolje.