GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA: Nina Granda (nina@outsider.si), 031 303 269
UMETNIŠKI DIREKTOR: Matevž Granda (matevz@outsider.si), 041 220 006

IZVRŠNA UREDNICA: Ajda Bračič (ajda@outsider.si)

UREDNIŠKI ODBOR:
Nina Granda, Miloš Kosec, Srđan Nađ, Ajda Bračič, Matevž Granda

OBLIKOVANJE: Matevž Granda, Nejc Prah

VODENJE SPLETNE STRANI:
Ajda Bračič, Miloš Kosec, Matevž Granda

LEKTURA: Katja Paladin

VODENJE PISARNE: Suzana Pavlič

DRUŽBENA OMREŽJA: Ajda Bračič, Marko Klemen (IG)

ZALOŽNIK:
Z.O.P. – Zavod za oblikovanje prostora
Ulica aktivistov 6, 1000 Ljubljana
Direktor: Matevž Granda, u.d.i.a.

TRR: SI56 0700 0000 2452 444
DAVČNA ŠT.: SI 71800026

NAROČNINE: narocnine@outsider.si

UREDNIŠTVO: editorial@outsider.si

TRŽENJE: advertising@outsider.si

PISARNA: tajnistvo@outsider.si

Outsider je v 100% lasti Z. O. P. – Zavoda za oblikovanje prostora, Ljubljana

Vpis v razvid medijev pri MK pod zap. št. 2007

Outsider združuje tiskano revijo, ki izhaja štirikrat letno, dodatne časopisne edicije dvakrat ali trikrat letno in spletno platformo. Vsebine v tisku in na spletu se razlikujejo. Outsider večkrat letno prireja arhitekturna druženja z namenom dvigovanja zavesti o pomenu dobro urejenega okolja. Enkrat letno prireja mednarodni festival dobrih idej Orodja za boljše bivanje. Outsider arhitekturo razume kot orodje za branje in aktivno spreminjanje okolja na bolje.

Z.O.P. je pridobil status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.