VSI OBJAVLJENI ČLANKI V MESECU

februar, 2017
Arhitektura

Tipologija naravnega udobja

Hiša na Dobenem tipološko ne ustreza okoliški gradnji. Sosednje hiše so kockaste, z vsaj dvokapno streho, frčadami in balkoni. Če bi se arhitekt zgledoval po

Preberi več »