Dodatne informacije

Majhna intervencija z velikim učinkom

V zadnjih desetletjih se je arhitektura korenito spremenila. Njen smisel reševati bivalne potrebe ljudi je ostal enak, spremenil pa se je prostorski in družbeni kontekst, v katerem arhitekti delujemo. V zadnjih desetletjih smo pozidali veliko okolja, vendar je danes mnogo objektov praznih ali nefunkcionalnih. Utrdilo se je zavedanje, kako daljnosežne so posledice novih gradenj. Prostorski viri so omejeni in arhitekti znova premišljujemo o tem, kako se zemlje dotikati nežno.

Zanima nas, kako z majhnimi in za okolje neinvazivnimi posegi zagotoviti maksimalne prostorske učinke. Takšna prizadevanja zaznamujejo tudi naša uredniško-arhitekturna stremljenja.

Ko pri Outsiderju tik pred vstopom v 10. letnik izhajanja opazujemo učinek, ki ga je revija ustvarila, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da princip z majhnimi posegi sprožati velike učinke deluje tudi v arhitekturni publicistiki. Arhitektura se je utrdila v javni zavesti kot polje skupnega. Potrdila se je naša predpostavka, ki se je v prvi številki Outsiderja zdela tako idealistična:

prostor je spremenljivka in mi vsi (skupaj) ga lahko spreminjamo na bolje.

Nina Granda

Mala monografija: Krama

Takole. Začnimo s tezo, da krama sama po sebi ne obstaja. Ustvarimo jo šele s tem, ko jo uzremo oz. proglasimo. Kar pa ni drugega kot poziv k akciji.

Preberite v novem Outsiderju!

Alenka Pirman

 

SODELAVCI 36. ŠTEVILKE REVIJE OUTSIDER

Avtor grafik na naslovnicah: Lukas Novotny

1. POGLAVJE: DIGITALNA ARHEOLOGIJA

Jan Krmelj, Katarina Gomboc Čeh, Janez Pipan, Petra Pogorevc, Simon Chang, Lukas Novotny, Tadej Zupančič, Tomaž Krištof, Nina Granda, Matevž Granda

2. POGLAVJE: STANJE NEUPORABNOSTI

Eva Gusel, Tadej Urh, Fakulteta za arhitekturo, Iwan Baan, Matevž Granda, Jana Jocif

3. POGLAVJE: ARHITEKTURA

Biro Gašperič, Miran Kambič, Dans arhitekti, Eva Gusel, a2o2 arhitekti, Luka Jerman, Ana Skobe, Arhitektura Krušec, Eva Sušnik, Jereb in Budja arhitekti, Kosi in partnerji, Anja Trobec, BAAM arhitekti, Blaž Jamšek, Jernej Girandon, Andrej Girandon, Jan Pirnat, Medprostor, Neža Pezdirc, Gaja Trbižan, Živa Pečenko, Filipe Magalhães, fala, Pia Gerbec, Rory Gardiner, Wang Shu, Amateur Architecture Studio, Zala Velkavrh, Božidar Flajšman, Nina Petek in Jan Ciglenečki

LETO EDVARDA RAVNIKARJA

Dr. Tina Potočnik, Luka Skansi, Ervin Hladnik Milharčič, Vinko Torkar, Edo Ravnikar, Matevž Granda, Aleksander S. Ostan, Mitja Zorc, Majda Kregar, Matjaž Horjak, Ana Kosi, Matjaž Bolčina, Mojca Šašek Divjak, Tomaž Vuga, Robert Dolinar, Miloš Kosec, Aleš Vodopivec, Mika Cimolini, Barbara Predan

MALA MONOGRAFIJA: KRAMA

Uredila: Alenka Pirman

Zala Julija Kavčič, Igor Vasiljev, Peter Giodani, Lea Kuhar, Blaž Bajič, Tamara Gregorčič, Small But Dangers, Marija Mojca Pungerčar, Urška Repar, Jaka Prijatelj, Tanja Radež

Outsider #36: Prihodnost? / Krama

9.00

zima 2023

36. številka, letnik 9

180 strani