A193043_large
Misija: prihodnost

Audi za ogljično nevtralnost do leta 2025

Podjetje Audi se zaveda, da trajnostno oblikovanje predstavlja največji izziv današnjega časa. Zastavili so si cilj, da ogljični odtis svojih vozil do leta 2025 zmanjšajo za 30% v primerjavi z vrednostmi iz leta 2015. Drugi zalogaj pa je ogljična nevtralnost celotnega podjetja, ki jo nameravajo doseči do leta 2050. Svojo strategijo so povzeli v okoljskem programu Mission:Zero.  Ob tem strogo nadzorujejo vsako posamezno fazo v življenjskem ciklu vozila – ključna ni le optimalna zasnova v fazi proizvodnje, temveč tudi v fazi dobave in izbire materialov. Podjetje sodeluje z dobavitelji, da bi zmanjšali emisije CO2. Poudarek je na aluminiju, jeklu in komponentah baterij, ki za proizvodnjo potrebujejo znatno količino energije. Na ustreznih delavnicah je že nastalo okoli 50 ukrepov za celotno dobavno verigo, ki bi skupaj lahko zmanjšali za 1,2 tone emisij CO2.

Dve izmed Audijevih tovarn, tista v Bruslju in druga v madžarskem mestu Györ, že uporabljata ogljično nevtralne postopke. Na Madžarskem v delovanje tovarne vključujejo geotermalno energijo, v Bruslju pa k sonaravnosti pripomore fotovoltaični sistem na površini 107.000m2. Tudi sedež podjetja v Ingolstadtu je vedno bolj ogljično nevtralen, in od leta 2012 za proizvodnjo uporablja le okolju prijazno energijo. V Ingolstadtu je leta 2019 začel delovati nov center za oskrbo s tehnološko vodo z membranskim bioreaktorjem, ki odpadno vodo s številnimi fazami čiščenja spreminja v visoko kakovostno industrijsko vodo in tako zmanjšuje potrebo po uporabi sladke vode v proizvodnem obratu.

Tudi smotrna poraba vode je eden od ključnih fokusov prizadevanj podjetja Audi. Za zgled postavljajo tovarno v an José Chiapa v Mehiki, kjer proizvodni postopki že potekajo tako, da ne proizvajajo odpadne vode.

Več na: lab.audi.si

Mailchimp brez napisa

Povezani članki