modular-timber-competition-02-3x2-sl-1500px
Natečaj: Lesena modularna gradnja

Svet se sooča s podnebnimi spremembami in izgubljanjem biotske raznovrstnosti, obenem pa je ob urbanizaciji in spremembi bivalnih standardov prisotno vsesplošno pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj. Ob tem se poraja vprašanje, kako učinkovito in hitro graditi kvalitetna in dostopna stanovanja tako, da ne povzročamo novih okoljskih, socialnih in zdravstvenih problemov.

Stavbe prihodnosti bodo morale temeljiti na okolju in uporabnikom prijaznih materialih in tehnologijah. Eden takih materialov je les. Pri optimizaciji gradbenih procesov nam bodo v pomoč pametne tehnologije, ki bodo omogočale najboljši izkoristek virov ter dostopnejšo in hitrejšo gradnjo.

Nove gradbene rešitve bodo morale slediti vrednotam trajnostnega razvoja in težiti k ekološki neoporečnosti materialov, minimalnemu vplivu na okolje ter dobrim arhitekturnim in inženirskim zasnovam, ki bodo omogočile hitro in učinkovito gradnjo na ključ, cenovno dostopnost, energetsko učinkovitost, udobnost bivanja in možnost ponovne uporabe.

 

Kako lahko z leseno modularno gradnjo odgovorimo na sodobno stanovanjsko krizo?

Kako s čim manj gradbenimi elementi doseči čim večjo arhitekturno pestrost?

 

Namen natečaja

Namen natečaja je pridobiti inovativne idejne rešitve za univerzalni modularni sistem gradnje z lesom. Ideje morajo temeljiti na realnih potrebah s pogledom v prihodnost.

Gradbeništvo bi radi redefinirali kot proizvodnjo tipskih elementov in ustvarili nov, učinkovitejši sistem gradnje, ki je hkrati trajen in trajnosten.

Iščemo rešitve oblikovanja osnovnih prefabriciranih modulov, ki omogočajo čim večjo raznolikost stanovanjskih enot in tipološko prilagoditev na različne lokacije.

Osnovni gradnik predstavlja panel: stena, katere osnovni material je les (v nadaljevanju se uporablja izključno beseda panel). Paneli, ki jih razvija podjetje Modular Timber™, bodo v celoti prefabricirani od notranjih do zunanjih slojev. Izhodišče natečaja je razvoj osnovnega nabora panelov in arhitekturne tipologije, ki temelji na tem naboru.

Natečajna naloga

Išče se najboljša zasnova inovativnega modularnega sistema lesene panelne gradnje. Rešitev obsega zasnovo modularnega panelnega sistema, arhitekturno zasnovo različnih stanovanjskih enot in prikaz stanovanjske tipologije na fiktivni lokaciji.

1. Panelni sistem

Razviti je potrebno nabor osnovnih panelov/gradnikov. Osnovni panel je v celoti prefabriciran stenski panel z določeno sestavo in arhitekturnimi odprtinami. Cilj je s čim manj različnimi stenskimi paneli (5 do največ 12) doseči kar največjo arhitekturno in tipološko raznolikost.

Del panelne rešitve so tudi stropni/medetažni paneli in notranje stene, ki morajo ustrezati istim omejitvam bruto dimenzije.

Treba je razmisliti tudi o samostojnih modulih, katerih funkcije se zaradi učinkovitejše in kakovostnejše izvedbe ne bi dalo zadovoljivo rešiti z osnovnim naborom stenskih panelov. Moduli morajo biti obenem kompatibilni z osnovnimi paneli. Ti moduli so:

Sanitarni prostori: smiselno predvidite dimenzije ene manjše (dnevni WC) in ene večje (družinska kopalnica) sanitarne enote. Upoštevajte standarde za gibalno ovirane osebe.

Vertikalne komunikacije: dvigalni jašek, notranje stopnišče, skupno stopnišče.

Dodatni elementi: balkoni, terase.

2. Osnovne stanovanjske enote

Prikažite 5 različnih tlorisnih sestavov iz osnovnih panelov in modulov: garsonjera (1 oseba, 30 m²), 2-sobno stanovanje (2 osebi, 45 m²), 3-sobno stanovanje (družina z enim otrokom, 60 m²), 4-sobno stanovanje (družina z dvema otrokoma, 80 m²), dupleks stanovanje z notranjim stopniščem (družina s tremi otroki, 120 m²).

Navedene neto vrednosti površin so priporočene, dovoljena so zmerna odstopanja (± 5 m²).

3. Stavbna tipologija in prostorska aplikacija

V ospredje bi radi postavili trajnostno zgoščeno urbano bivanje, zato je v fokusu natečaja tipologija večstanovanjske stavbe. Zanimajo nas izvirne tipološke zamisli, ki lahko vplivajo na sobivanje v družbi prihodnosti.

Z modularnimi paneli zasnujte eno (1) večstanovanjsko stavbo na podani fiktivni lokaciji in jo prikažite z vsemi potrebnimi predstavitvenimi sredstvi.

Stavba naj bo 4-etažna (P+3) in naj obsega vse prej zasnovane enote. Število stanovanj je prepuščeno natečajniku, vendar je potrebno zagotoviti enako število stanovanj za vsako vrsto stanovanjskih enot (dovoljeno je odstopanje do ±1 stanovanja).

Primer: 3 x garsonjera, 4 x 2-sobno stanovanje, 3 x 3-sobno stanovanje, 3 x 4-sobno stanovanje in 2 x dupleks stanovanje. Povprečno število stanovanj posameznega tipa v danem primeru je 3.

Natečajniki naj sami izberejo geometrijo in tip stavbe na predlagani fiktivni lokaciji.

Pritličje ima javni oz. poslovni program in ni predmet podrobnejše obdelave. V okviru predloga prikažite nosilne stene in skupne komunikacije.

Materiali in tehnologija

Osnovno gradbeno tehnologijo predstavljajo stenski in stropni paneli, v celoti prefabricirani od notranjih do zunanjih slojev (od vključno notranje stene do vključno fasade). Stropni paneli imajo lahko enako konstrukcijsko osnovo kot stenski, z dodanimi ojačitvami za večjo nosilnost.

Cilj je čim bolj omejeno število individualnih vrst panelov, ki obenem omogočajo, da se iz njih sestavi čim več končnih zasnov objektov. Predvidoma bi zadovoljivo arhitekturno pestrost morali doseči s približno desetimi (10) različnimi geometrijami sten. Na primer: 2–3 različne dolžine sten, vsaka dolžina ima 2–4 variacije stavbnega pohištva, lahko je brez odprtin ali pa je v celoti panoramsko zastekljena. Vsi stenski elementi so enako visoki.

Poleg stenskih elementov so dovoljeni tudi tipski stebri (ena komponenta) in nosilci (toliko različnih dolžin, kot bo osnovnih dolžin sten), s katerimi lahko natečajniki zagotovijo tudi večje odprte prostore.

Predlagane rešitve morajo biti tehnično izvedljive. V kolikor bodo natečajniki v svojih zasnovah objektov predložili arhitekturne elemente, ki jih njihova predlagana gradbena tehnologija (komponente) ne bo mogla tehnično podpreti (npr. dvojne konzole, preveliki razponi ipd.), se rešitev ne bo štela za kredibilno.

Paneli se izdelajo v tovarni in se sestavijo na terenu. Dimenzije panelov morajo zato ustrezati standardom rednega cestnega prevoza, ki je omejen z naslednjimi dimenzijami:

Dolžina 1: od 1,25 m do 13,5 m
Dolžina 2 (višina):
do 2,95 m
Širina: 2,45 m

Dolžina panela se meri od skrajne kote enega vogala do skrajne kote drugega vogala.

Debelina panela z vsemi sloji (instalacijska ravnina in zaključni sloji) naj bo 25–45 cm. Notranje stene so lahko tanjše, saj ne potrebujejo dodatnih slojev, kot je toplotna izolacija. Stene, ki se uporabljajo za ločevanje dveh neodvisnih stanovanjskih enot, morajo zagotavljati zadostno zvočno izolativnost, kar vpliva tudi na njihovo debelino.

Osnovni gradbeni materiali so les in naravna vlakna. Notranji zaključni sloji morajo biti človekovemu zdravju prijazni in prijetni. Priporočena uporaba lesa v notranjosti je med 30 in 70 % vidnih površin. Dovoljena je uporaba tako skeletne kot masivne gradnje (ali medsebojnega hibrida). Izbira mora biti tehnično in investicijsko argumentirana.

Tehnologija spoja ni predmet obdelave naloge. Mogoča je izvedba kakršnegakoli kota med dvema stenama.

Temeljenje ni predmet obdelave naloge.

Streha: Natečajniki naj predvidijo ravno streho, ki je lahko tudi pohodna, vendar ni predmet ocenjevanja.

Lokacija

Za prikaz prostorske situacije je z natečajno podlogo podana fiktivna lokacija dimenzij 70 m x 50 m.

Parkirna mesta, javni prostor in urbana oprema niso predmet natečajne naloge in ocenjevanja.

Izvedba zasnove

Natečaj ni namenjen neposredni izvedbi, ampak iskanju univerzalnega modularnega sistema, ki bi ga bilo mogoče z individualnimi prilagoditvami aplicirati v širši evropski oz. svetovni prostor.

Pogoji sodelovanja

Natečaj je odprt za arhitekte, urbaniste, krajinske arhitekte, gradbene inženirje, industrijske oblikovalce in študente naštetih ved.

Žirija

Špela Videčnik, arhitektka, OFIS arhitekti, predavateljica na Harvard GSD, Boston, MA, ZDA in Architectural Association, London

Rok Oman, arhitekt, OFIS arhitekti, predavatelj na Harvard GSD, Boston, MA, ZDA in Architectural Association, London.

Gregor Turnšek, arhitekt, partner, JKMM Architects, Helsinki, Finska

Marko Hozjan, Modular Timber™

dr. Iztok Šušteršič, strokovnjak za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali

Peter Pavšič, arhitekt

Matevž Granda, arhitekt, izvršni urednik revije Outsider

Nagrade

Izbrani bodo trije zmagovalni natečajni elaborati, podeljenih bo skupno 10 priznanj. Nagrajenci bodo prejeli nagrade v skupni vrednosti 9000 EUR:

  • prva nagrada: 4000 EUR
  • druga nagrada: 2000 EUR
  • tretja nagrada: 1250 EUR
  • sedem priznanj po 250 EUR

Žirija ima pravico nagradni sklad po lastni presoji razporediti tudi drugače.

Vsi zneski so navedeni v bruto vrednostih. Organizatorji bodo vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj podelili plakete. Nagrajencem bosta zagotovljeni medijska objava na spletni strani revije Outsider in preko medijev podjetja Modular Timber™ ter možnost nadaljnjega poslovnega sodelovanja pri razvoju modularnih lesenih stavb.

Časovnica

  • 20. 1. 2023: začetek natečaja in sprejemanja prijav
  • 15. 2. 2023: konec sprejemanja vprašanj
  • 20. 2. 2023: objava odgovorov na vprašanja na spletni strani (vsi prijavljeni bodo o njih obveščeni po e-pošti)
  • 31. 3. 2023 ob 23.59 CET: rok za oddajo rešitev
  • 28. 4. 2023: predvidena razglasitev rezultatov

Vprašanja in odgovori

Vprašanja sprejemamo na e-poštni naslov [email protected] do 15. februarja 2023. Kandidati naj v vrstico za zadevo vpišejo »Natečaj LES – vprašanja«. Odgovore na vprašanja bomo objavili na spletni strani natečaja. Vsi prijavljeni bodo o njih obveščeni po e-pošti.

Avtorske pravice

Vsi avtorji zadržijo moralne avtorske pravice. Revija Outsider in Modular Timber imata pravico do izključne in ekskluzivne objave avtorskih del.

Materialne pravice zmagovalnega projekta pripadajo podjetju Modular Timber. Po zaključku natečajaModular Timber dopušča možnost določenega avtorja povabiti k nadaljnjemu razvoju produkta. V kolikor do tega dogovora ne pride, ima Modular Timber pravico projekt dodelovati in obdelovati.

Z oddajo del na natečaj se avtorji strinjajo s pogoji natečaja

Prijava

Prijava na natečaj je mogoča do 31. 3. 2023.

Prijava je obvezna. Pristojbin pri prijavi ni.

Kandidati ob prijavi prejmejo šestmestno kodo PIN (na primer: A15GH3). Dodeljena koda PIN naj se uporablja v skladu z natečajnimi pravili.

Kandidat ob prijavi prejme na e-mail povezavo za prenos natečajnih podlog.

Prijave preko spletnega obrazca.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki