Cilj natečaja je ustaviti nadaljnji propad ene od solinarskih hiš na južnem delu Sečoveljskih solin in z novo intervencijo oblikovati prostorski model ohranitve kulturne dediščine na južnem območju solin.

Ob opustitvi solinarstva pred petdesetimi leti je bilo na območju južnega dela sečoveljskih solin več kot sto hiš. Danes vztraja le še okoli sedemdeset ruševin, ki spominjajo na nekoč ključno gospodarsko dejavnost Pirana. Ohranitev dediščine vedno zahteva novo, čeprav še tako minimalno intervencijo. Izbrana ruševina pomeni priložnost za svež premislek o ravnotežju med varovanjem kulturne in naravne dediščine; postane lahko vzdržen model za prenovljeno sobivanje s kulturno in naravno dediščino evropskega pomena.

Naloga natečaja je izdelati začasno prostorsko instalacijo (skulpturo), ki bo stala v izbrani solinarski hiši.

Kandidati morajo kot osnovni material objekta uporabiti križno lepljene lesene plošče – CLT.

Natečaj je odprt za vse. Poklicne kvalifikacije niso potrebne. Natečajne elaborate lahko oddajo posamezniki ali skupine (v skupini so lahko največ 4 člani).

Časovnica natečaja:
31. 10. 2019: Začetek natečaja in sprejemanja prijav.
20. 11. 2019: Konec sprejemanja vprašanj.
01. 12. 2019: Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani natečaja. Prijavljeni bodo obveščeni po e-pošti.
30. 1. 2020: Konec prijav.
31. 1. 2020 ob 23:59 po srednjeevropskem času: Rok oddaje.
23. 2. 2020: Ekipe, ki bodo prišle v ožji izbor, bodo o tem obveščene in povabljene na slovesno podelitev.
29. 2. 2020: Razglasitev zmagovalcev.
2020: Gradnja in slovesnost ob odprtju.

Prijava
Potrebna je prijava. Pristojbin pri prijavi ni. Kandidati ob prijavi prejmejo petmestno kodo PIN. Dodeljena koda PIN naj se uporablja za v skladu z natečajnimi pravili.

Natečajna dokumentacija
Kandidat ob prijavi prejme povezavo za prenos naslednjih datotek:
– natečajna naloga v formatu .pdf (AN/SL)
– skice lokacije in ruševine v formatu .dwg
– skice lokacije in ruševine v formatu .pdf
– 3D-model v formatu .skp in .dwg

Lokacija

Žirija
Maruša Zorec
Boštjan Vuga
Maja Vardjan
Miloš Kosec
Etbin Tavčar
Matevž Granda

Poročevalka: Tina Popovič

Člani tehnične žirije so:
Srđan Nađ
Predstavniki podjetja Alfa Natura, d. o. o.

Nagrade
Izbrani bodo trije zmagovalni natečajni elaborati in podeljena bodo tri priznanja. Nagrajenci bodo prejeli nagrade v skupni vrednosti EUR 7.000,00.

Prva nagrada: EUR 3.000,00 bruto + EUR 2.000,00 za kritje stroškov potovanja in namestitve v zvezi z delavnico za pripravo gradbene dokumentacije.
Druga nagrada: EUR 1.500,00 bruto
Tretja nagrada: EUR 500,00 bruto
3 priznanja


Q & A


Partner natečaja in ekskluzivni izvajalec natečajne rešitve:

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija:

Partnerji natečaja:

Rezultat iskanja slik za pomorski muzej piran logotip

Podpornik:

Uradni organizator natečaja: