Namen natečaja je pridobiti novo idejo doma skozi inovativne tipske rešitve, ki temeljijo na realnih potrebah s pogledom v prihodnost. Bivanjski trendi se razvijajo v dveh smereh: zgoščevanje mest in bivanje na podeželju. Oba načina imata svoje prednosti in probleme. V mestu so zgoščene storitvene dejavnosti, zgoščeno kulturno dogajanje, izobraževalna središče in poslovne priložnosti. Mesto ponuja javni prevoz in krajše vsakodnevne razdalje. Po drugi strani pa podeželje ponuja bolj zdravo naravno okolje, možnost samooskrbe in večja povezanost z naravo. Namen natečaja je iskanje novih oblik sodobnega bivanja tako v mestnem okolju, kot na podeželju.

Z natečajem želimo v javnosti vzbuditi razmisleke o prihodnosti bivanja, o načinih zgoščevanja mest s kakovostno nizko–gosto zazidavo, ki upošteva spremenjene bivalne potrebe in socialne strukture stanovalcev, ter osmisliti gradnjo na podeželju na način, da ta ne bo imela škodljivih posledic na okolje, ki jih razpršena stihijska gradnja prinaša. Povezovati želimo bivalno okolje, mesto, naravo in tehnologijo.

Glede na realno stanje v Sloveniji, smo natečaj razpisali v dveh kategorijah: hiša v mestu in hiša na podeželju.

Kategorija: Hiša v mestu

 • – Inovativna arhitekturna zasnova
 • – Razmislek o različnih tipologijah nizke goste stanovanjske zazidave
 • – Razmislek o različnih družbenih skupinah: individualno bivanje, stanovanja za pare, stanovanja za družine z otroki, bivanje za študente, stanovanja za starejše, stanovanjske zadruge
 • – Razmislek o povezavi javnega prostora in programa z bivalnim (komunikacija s skupnim prostorom namesto ograjenega prostora, integracija novih načinov dela: delo na domu, malo podjetništvo, start up)

Kategorija: Hiša na podeželju

 • – Inovativna arhitekturna zasnova
 • – Kako osmisliti bivanje na podeželju v samostojnih enotah?
 • – Kako zmanjšati potrebo po mobilnosti ali ozavestiti princip življenja brez emisij tudi skozi potrebe po mobilnosti
 • – Razmislek in integracija novih načinov dela: delo na domu, malo podjetništvo, obrtne delavnice
 • – Energetska in prehrambna samozadostnost

Izziv: Zero Emission Living

 • Podjetje Lumar že več kot desetletje narekuje trende na področju gradnje montažnih objektov. S pasivno, plus energijsko in nekoliko kasneje še z aktivno hišo, so razvili tehnologije in energetske rešitve, ki so učinkovite, trajnostne in v svojem življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo okolje. ZERO EMISSION LIVING ni zgolj ideja, ampak je nadaljevanje do sedanjih aktivnosti. ZERO EMISSION LIVING je obveza in usmeritev za prihodnost. Dom namreč ni več le hiša v kateri preživljamo čas z družino in prijatelji, ampak postaja stičišče različnih tehnologij in koncepta trajnostnega bivanja.

Programska naloga

 • Sodelujoči na natečaju naj predvidijo možnost prilagoditve različnim uporabnikom, saj se življenjske situacije lahko hitro spreminjajo. Predvideti je potrebno prilagodljivo zasnovo, ki bo omogočala različne funkcije v različnih časovnih obdobjih izmenično ali celo hkrati.
 • – Družina z otroki
 • – Objekt za individualno bivanje (samski)
 • – Fleksibilne stanovanjske skupnosti/zadruge
 • – Stanovanja za pare
 • – Stanovanja/stanovanjske skupnosti za starejše
 • – Stanovanja/stanovanjske skupnosti za študente
 • Vodilo pri dimenzioniranju bivalnih površin naj bo čim manjša površina za čim bolj udobno bivanje (okvirno med 90m2 in 150m2 na stanovanjsko enoto).
 • Višinski gabarit: v kategoriji Hiša v mestu je maksimalen gabarit (K+)P+2+M/T, v kategoriji Hiša na podeželju pa (K+)P+M/1.
 • Parkiranje: predvideti je potrebno 1PM/bivalno enoto, na parceli ni potrebno organizirat obračanja.
 • Pri željah in potrebah uporabnika, se natečajniki lahko naslonijo na rezultate raziskave objavljene v Outsider #11. V raziskave iz področja stanovanjskih politih se lahko poglobite tudi na tej povezavi.

Izvedba

 • Natečaj ni namenjen neposredni izvedbi, ampak išče tipske rešitve, ki bi jih bilo mogoče z individualnimi prilagoditvami aplicirati v širši slovenski ali srednje evropski prostor.

Merila za ocenjevanje

 • – Izvirnost funkcionalne zasnove
 • – Arhitekturna odličnost
 • – Konceptualna izvirnost
 • – Trajnostni vidiki (energija, mobilnost, naravna svetloba, materialnost)
 • – Izvedljivost rešitve
 • – Usklajenost z realnimi potrebami prebivalcev
 • – Usklajenost s tehnologijo gradnje ZERO EMISION LIVING podjetja LUMAR

Komisija

 • Peter Gabrijelčič, Marko Lukić, Miha Završnik, Srđan Nađ, Ana Kosi, Miloš Kosec, Matevž Granda

Roki

 • 20. 7. 2018: pričetek natečaja: razpis na www.outsider.si
 • 5. 11. 2018: rok za oddajo natečajnih predlogov
 • 1. 12. 2018: javna razglasitev nagrajencev
 • december 2018: objava zmagovalnih rešitev v reviji Outsider #16

Nagradni sklad

 • Kategorija Hiša v mestu:
 • 1. nagrada:: 2.000,00 €
 • 2. nagrada:: 1.000,00 €
 • 3. nagrada:: 500,00 €
 • Kategorija Hiša na podeželju:
 • 1. nagrada:: 2.000,00 €
 • 2. nagrada:: 1.000,00 €
 • 3. nagrada:: 500,00 €
 • Vse nagrade so v bruto bruto vrednostih.
 • Komisija si pridržuje pravico, da lahko nagradni sklad razporedi drugače.
 • Natečaj je namenjen vsem arhitektom, študentom arhitekture in drugim prostorskim ustvarjalcem. Vsak avtor ali avtorska skupina lahko odda največ en projekt v posamezni kategoriji.

Grafične podloge

Prijava na natečaj

 • Za prijavo na natečaj pišite na: natecaj@outsider.si. Prijave na natečaj so mogoče do roka za oddajo natečajnih predlogov, torej do 5. 11. 2018.

Vsebina natečajnih del

 • Natečajna dela naj vključujejo tekstualni del in grafični del.
 • Tekstualni del: opis natečajnega predloga v obsegu največ 5.000 znakov (brez presledkov).
 • Grafični del: tloris vseh etaž (1 : 100), dva tipična prereza (1 : 100), sheme (funkcionalnost, raba energije, mobilnost, oblikovanje fasade itd.), 3D-prikazi (vsaj trije različni pogledi). Tlorisi morajo biti minimalno kotirani.
 • Posebni pogoj: v natečajni rešitvi je treba predvideti tehnologijo gradnje ZERO EMISION LIVING podjetja LUMAR. Več: www.lumar.si, dodatna vprašanja: bostjan.kralj@lumar.si

Oblika natečajnih del

 • MAPA: Natečajna dela oddajte v tiskani mapi formata A3, ki naj vsebuje tekstualni in grafični del.
 • CD: v digitalni obliki oddajte naslednje vsebine:
 • – Mapa A3 v PDF obliki
 • – Povzetek natečajnega predloga za objavo v reviji Outsider: dve strani formata 19 x 26 cm, pokončno (bistvene risbe, grafike in opisi po presoji natečajnika)
 • – Plakat dimenzij 100 cm x 200 cm (pokončno) v PDF-obliki
 • – Renderji ali fotomontaže v formatu jpg in visoki resoluciji
 • – Besedilo v formatu doc
 • – Načrte v formatu PDF
 • KONTAKT: V kuverti naj bodo priloženi kontaktni podatki, prek katerih lahko nagovorimo natečajnike o poteku izbora. Kontaktni podatki bodo do konca poteka ocenjevanja ostali anonimni in bodo obravnavani v skladu z zakonom in pravili o varovanju osebnih podatkov.
 • ŠIFRA: Vsak kos natečajnega dela (MAPA, CD, KONTAKT) naj bo označen z isto šifro, sestavljeno iz 6-mestne kombinacije latinskih črk in/ali arabskih številk.

Oddaja natečajnih del

 • Natečajna dela morajo prispeti do 5. 11. 2018 na naslov: Z. O. P., Ulica aktivistov 6, 1000 Ljubljana. V primeru oddaje po pošti se upošteva datum oddaje na pošti.

Avtorske pravice

 • Z oddajo natečajnega elaborata se natečajniki strinjajo s prenosom avtorskih pravic v spodaj definiranem okviru:
 • – Avtorji natečajnih del zadržijo moralne avtorske pravice, na podjetje Lumar se prenesejo materialne avtorske pravice.
 • – Avtorji se strinjajo z objavo natečajnih del v reviji Outsider, na spletni strani outsider.si in drugimi javnimi predstavitvami v okviru revije Outsider (razstave, publikacije, ipd.) z ustreznim navajanjem avtorjev.
 • – Avtorji se strinjajo z objavo natečajnih del za promocijske namene podjetja Lumar in sicer v tiskanih publikacijah, spletni strani lumar.si, digitalnih kanalih in drugih javnih predstavitvah podjetja (razstave, sejmi, ipd.) z ustreznim navajanjem avtorjev.
 • – V kolikor podjetje Lumar na podlagi avtorskega dela iz tega natečaja pridobi posel, je dolžno avtorjem izplačati 0,5 % od pogodbene vrednosti posla, v katero niso vključena morebitna dodatna dela ali dodatki (nadstreški, pergole, pomožni objekti…). Zgoraj naveden honorar ne vključuje kakršnih koli dodatnih del s strani avtorja. V kolikor bi podjetje Lumar želelo dodelavo ali spremembo avtorskega dela iz tega natečaja, se podjetje in avtorji dogovorijo neposredno. V tem primeru je revija Outsider dolžna posredovati kontakt avtorjev podjetju Lumar.

Vprašanja/Odgovori:

 • Pišite nam na naslov natecaj@outsider.si in v najkrajšem možnem času bomo objavili odgovore na spletni strani.

Partner natečaja:

Lumar-logo

zero-emission-living