ZAPS-nagrajenci-2022_1
Prejemniki priznanj Zlati svinčnik

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja (vsako drugo leto). Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja.

Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004.

Letošnji nagrajenci so:

Platinasti svinčnik 2022

dr. Maja Simoneti

Lena in mag. Tomaž Krušec

 

Zlati svinčnik za odlično izvedbo 2022

Galerija Cukrarna
avtorji: Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš

Hiša MM
avtorji: Žiga Ravnikar, Eva Senekovič, Klara Bohinc, Andraž Keršič

Vrtec Pedenjped, enota Učenjak
avtorji: Denis Rovan, Aleš Žmavc, Matic Škarabot, Lev Rahovsky Šuligoj, Vesna Draksler, Nina Vidić Ivančič, Lara Gligić

Hiša Podvrh
avtorja: Bor Pungerčič, Petra Stojsavljević

 

Patinasti svinčnik 2022

Frančiškanska kapela na Prešernovem trgu v Ljubljani
avtorica: Maruša Zorec

 

Častna člana ZAPS 2022

mag. Nina in Matevž Granda

 

Podrobne obrazložitve so objavljene na spletni strani ZAPS: povezava.

Podelitev priznanj bo na Dan arhitektov 7. 10. 2022 ob 19:00.
Pred tem pa bo potekala strokovna konferenca s pričetkom ob 15:30 in sprejem novih članov ZAPS ob 18:30.  (Povezava do programa strokovne konference)

Mailchimp brez napisa

Povezani članki