dans arhitekti  most bohinj
Brv čez Savo

Nova kolesarska brv čez Savo pri Bohinjski Bistrici poveže oba bregova Save ob sotočju reke Save in pritoka Bistrica v rekreacijskem in kopalnem območju ob kampu Danica v Bohinjski Bistrici. Most je nastal kot del slikovite kolesarske poti od Bohinjskega jezera do Bohinjske Bistrice, ki je občinsko in turistično središče. Nova brv se preko reke pne v dolgem, elegantnem loku, ki poteka nad plažo preko dveh podpor, ki s svojo obliko na abstrakten način interpretirata kamnite balvane. Dolžina in višina brvi je tolikšna, da deluje lahkotno in vitko. Lok se na obeh straneh reke usede na nizki travnati vzpetini. Ureditev brežin je del sonaravne krajinske ureditve obrežij in prinaša nove možnosti uporabe obrečnega prostora. Dvignjena lesena brv omogoča kopalcem prosto prehajanje po plaži pod brvjo. Vzpetini sta oblikovani tako, da pomenita oblikovno in funkcionalno dopolnitev za plažo. Izvedeni sta kot zatravljena zemeljska nasipa, vzporedna s potekom struge. Med reko in nasipom je prostor za plažo ob reki, ki je že od nekdaj bila na tem mestu. Tu, na sotočju, se prostor odpre, tu je široko obrežje reke iz zaobljenih belih kamnov in voda turkizno modre barve.

dans arhitekti most bohinjska bistrica slo

 

Kakšna so bila izhodišča za zasnovo, v čem so posebnosti projekta?

Arhitektura brvi sledi načelom trajnostne gradnje, po katerih prostor, kjer gradimo, čim manj spreminjamo in s tem ob najmanjšem vložku dela in porabljenega materiala povzročamo tudi najmanjšo škodo v okolju. Ob tem pa zasnova upošteva tudi retorični in simbolni potencial sodobne arhitekture. Prepričani smo, da tradicija ne izključuje napredka in da je z uporabo sodobne tehnologije mogoče zasnovati inovativne lokalne prilagoditve in duhovite interpretacije ljudskega stavbarstva.

Razpon in geometrija brvi izhajata iz potreb po pretoku Save ob visoki vodi, širina in naklon pa iz zahtev za kolesarske poti. Za konstrukcijo sta uporabljena lepljena lesena nosilca, ki sta hkrati ograja brvi. Brv dolžine 53,6 metrov sede na oba bregova, vmesni podpori pa v konstrukcijskem smislu pomenita razbremenitev momentov v coni velikega razpona in s tem racionalno in vitko konstrukcijsko zasnovo. Lepljena nosilca iz smrekovega lesa sta zaščitena z oblogo iz macesnovih desk ter skodel.

V čem je ta arhitektura originalna? V čem odgovarja specifikam lokacije?

Brv, ki v občutljivem okolju pomeni atraktivno funkcionalno in vizualno dopolnitev za Bohinj, deluje kot da bi prostor že od nekdaj čakal nanjo. To občutje izhaja iz logičnega izbora materialov, konstrukcijske zasnove in arhitekturnega izraza. Les, ki je logično gradivo v regiji, način zlaganja lesene obloge in uporaba skodel interpretirajo regionalne arhitekturne vzore.

dans arhitekti most bohinj

Lahko danes govorimo o originalnosti v arhitekturi?

Seveda. V tem primeru gre za nov, site specific odgovor na večna vprašanja arhitekture. Postavitev vsakega mosta določajo trije elementi: reka, ki jo most premošča, oba bregova, ki ju povezuje in pot, ki vodi preko njega. V prostoru se vzpostavijo nova razmerja, nastane pot, kjer je prej ni bilo. Zveni preprosto, a je polno večplastnih pomenov. Ljudje smo zato mostovom že od nekdaj dajali poseben pomen.

Katere materiale ste uporabili za gradnjo in zakaj?

Nosilna konstrukcija mostu je lepljen smrekov les, obloge so iz domačega macesna, ki je v obliki plohov uporabljen tudi za pohodno površino.

Most je izveden v sodelovanju z domačimi »mojstri« in regionalnimi tehnikami. Predstavlja primer dobre prakse kako uporabiti domač materijal in mobilizirati znanje lokalne skupnosti. Za konstrukcijo sta uporabljena lepljena lesena nosilca statične višine 155cm in širine 20cm, ki sta hkrati ograja brvi. Po dolžini sta oba nosilca sestavljena iz treh segmentov. Dolžina segmentov je bila prilagojena transportu po cesti in sami montaži. Montaža je potekala z narivanjem krajnih segmentov nosilcev iz obeh smeri in naknadne montaže srednjih segmentov z avtodvigalom. Lesena nosilca sta podprta s končnimi podporami tako, da tvorita previs 1,63m na vsaki strani. V previsu sta lesena nosilca pri tleh prirezana. Na ta način se ustvari vtis lebdenja lesene brvi nad terenom. Po drugi strani pa s to gesto povabimo k vstopu na most. Če je v vzdolžnem pogledu most vitek eleganten lok, je v smeri hoje lesena ograja masivna, konkretna, zaščitniška…

dans arhitekti most bohinj

Kateri je najbolj zanimiv detajl?

Najbolj zanimiv je prerez obloge primarnih nosilcev, ki kaže, kako smo z oblogo iz macesnovih desk ter skodel zaščitili primarna lepljena nosilca iz smrekovega lesa. Oblogo je mogoče zamenjati, ko dotraja, nosilca pa imata zato takorekoč neomejeno trajnost. Ker je smreka toliko cenejša, je skupna cena enaka, kot če bi za nosilce uporabili macesnov les. Obloga iz zunanje strani brvi so skodle, ki materialnost brvi povežejo z monumentalnostjo streh na bohinjskih cerkvah. Ta tipični starodavni način oblaganja streh s cepljenimi lesenimi deščicami smo uporabili kot element kontinuitete mojstrskih skrivnosti gradnje v regiji. Z lokalnimi mojstri smo določili tipično velikost posamezne deske, da je skupaj z globokimi preklopi (dvojna obloga) dosežen vzorec po višini in po dolžini. Zgornja in notranja obloga je iz navpično postavljenih desk različnih širin. Vertikalno položene deske se zaključijo 30cm nad tlakom. Spodaj so deske položene horizontalno. Razlog je možnost zamenjave spodnjega dela obloge, ki hitreje dotraja zaradi stika s tlemi, snegom in vodo. Nosilca sta s spodnje strani povezana s prečnimi tramovi in zavetrovalnimi jeklenimi palicami fi 24mm. Tako je spodnji del brvi atraktivna struktura lesenih prečnih tramov, leg in plohov, ki jo obrobljata oba nosilca. Na tramovih so vzdolžne lege, na njih pa prečno pritrjeni plohi hojnice. Plohi so položeni z medsebojnimi regami, skozi katere odteka meteorna voda.

\EvaevaREFERNCE DANSBrv BohinjGradivoRisbeGradivo_situaci

 

\EvaevaREFERNCE DANSBrv BohinjGradivoRisbePZI_MostDanica_

 

\EvaevaREFERNCE DANSBrv BohinjGradivoRisbePZI_MostDanica_

 

C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDOKUMENTID

 

Videoposnetek mostu (Miran Kambič):

 

 

Ime projekta: Kolesarska pot in brv čez Savo pri kampu Danica v Bohinjski Bistrici

Avtorji projekta: dans arhitekti, Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović in Katarina Pirkmajer Dešman

Investitor: Občina Bohinj

Fotograf: Miran Kambič

Lokacija: Bohinjska Bistrica

Prva nacionalna nagrada za leseno gradnjo 2013

Leto načrtovanja: 2012

Leto izvedbe:    2013

Mailchimp brez napisa

Povezani članki