Dodatne informacije

Tema pričujoče številke je samoizolacija. To je tema, ki smo jo v uredništvu pogosto preizpraševali. Arhitekturna stroka se je v zadnjem stoletju močno samoizolirala. Pogosto je postala hladna in nerazumljiva za ljudi, ki naj bi jim služila. Čeprav je bila vedno polna idealov o boljšem svetu, so njena hotenja ostala izolirana med njenimi posvečenimi častilci – arhitekti. A od prve številke dalje želimo z revijo arhitekturo odpirati in približevati tistim, ki jim je namenjena. Revijo želimo usmeriti iz udobja distancirane »stroke« k bralcem, k ljudem, ki se v grajenem okolju gibamo in živimo. Zato je Outsiderjev horizont širok in odprt.

Tokrat sta se glavni urednici Nini Granda pridružila gostujoča urednika: novinarka Klara Širovnik je uredila poglavje o iskanju doma, publicist Tadej Zupančič iz Londona pa svoje poglavje posveča iztekajočemu se letu, ki ga zaradi korone ni bilo.

 

NASLOVNICA:
Neonart: Nejc Trampuž
Samoizolacija: Milanka Fabjančič

Outsider #24: Samoizolacija

7.00

zima 2020

24. številka, letnik 06