Dodatne informacije

Neprestano začenjanje na novo je ena izmed značilnosti arhitekturnega dela. Nova prostorska zamisel sproži spremembo, vzpostavi novo izhodišče, nov začetek – nov prostor, nov kraj, nov čas. 

Spremembe niso vedno lahke. Spremembe sprožajo strahove – pred tem, da bomo kaj izgubili, kaj znanega, kaj domačega. Ustaljene poti, zelenico, točko razgleda; navade, rutino, vezi ali čas. Spremembe so tvegane. Celo spremembe na bistveno bolje so lahko zahtevne in naporne, v neudobnem nasprotju z inercijo znanega.

V pristopih k arhitekturi, kot jih lahko opazujemo zdaj, se dogajajo občutne spremembe. Fokus se od novogradenj premika k obnovam obstoječega stavbnega fonda. Spreminja se tudi arhitekturni način obnove, pri čemer namesto brisanja sledi starega ali stroge selekcije ohranjenega tkiva zdaj bolj velikodušno ohranjamo vidna pretekla življenja stavb; ne zgolj osupljivih artefaktov stavbne kulturne in obrtne dediščine, ampak tudi nepopolno lepoto starih zidov, prostorskih razmerij in – razsutih ometov, ki po novem krasijo arhitekturne publikacije namesto brezhibnih sijajnih potez. Namesto da bi sledi časa brisali, so zdaj sprejemljivejše kot nekaj lepega, presežnega. (Vsaj v arhitekturi.) So gradnik prostorske identitete, genius loci. Okrepljeno zavedanje, da so prostor in naravni viri omejene dobrine, gradnja pa izredno energetsko obremenjujoča za okolje, sprožajo spremembe v razumevanju ustvarjalne moči sodobne arhitekture.

Glavna urednica: Nina Granda (Outsider #28: Novi začetki)

Pisci in sodelujoči:
Poglavje Novi začetki: Staša Pavlović, Bor Pungerčič, Tibor Mihelič SyedHana Ostan OžboltMolly Soda, Elena Tejada-HerreraEva Gusel, Petra Varl, Uroš Mikanovič, Jeff Bickert

Poglavje Arhitektura: AG Biro 55, Anja TrobecBiro Gašperič, Gašper Fabijan, MKutin arhitektura, Nina Granda, Miloš Kosec, Tina Gregorič in Aljoša Dekleva, Jana JocifMatevž Granda, Eva Prats in Ricardo Flores, Luka Jerman, Eva Gusel, Rok Staudacher, Mateja Kavčič in Živa Deu, Hanno Burtsch

Poglavje Stanovanja za nove razmere: Tina Gregorič in Aljoša Dekleva, Matevž Granda, Jesko Fezer, Aljoša Dekleva, Janja Brodar, Nina Granda,  Jana Kocjan, Aleksander Vujović, Mario Zupanov, Jana Jocif

Poglavje Podobe: Jiři Bezlaj, Jan Ciglanečki, Nina Petek, Borut Škodlar, Kristina Božič, Jošt Franko, Dalanda Diallo, Damir Mazrek
Poglavje Most čez Muro: Jožef Magdič, Marko Balažic, Maša Žekš, Mitja Ficko

Gostujoči urednik: Tadej Zupančič (Poglavje: Kaj nas spremeni?)
Pisci: Roman Brilej, Andrej Ilc, Suzana Tratnik, Irena Štaudohar, Edo Džafić, Tadej Zupančič, Tina Batista Napotnik, Bojana Leskovar, Nada Vodušek

Ilustrirala: Milanka Fabjančič: Stendhal
Mala monografija: Intimni svet risb Edvarda Ravnikarja
Naslovnica: Edvard Ravnikar, avtoportret, 1956
Uredil: Matevž Granda
Pisci in sodelujoči: Majda Kregar, Nataša Koselj, Aleš Vodopivec, Boštjan Vuga, Fedja Košir, Edo Ravnikar

 

Outsider #28: Novi začetki / Intimni svet risb Edvarda Ravnikarja

7.00

zima 2021

28. številka, letnik 07