Strokovna žirija se bo ponovno sestala 2. junija in izbrala nagrajence. Hvala vsem sodelujočim!

1 Uvod

Cilj natečaja Hiša iz zemlje je zasnovati eksperimentalni objekt iz zbite zemlje na konkretni izbrani lokaciji na Dolenjskem. Zbita zemlja je eden izmed najbolj trajnostnih materialov na svetu, ki je dostopen praktično kjerkoli, njegove lastnosti pa omogočajo zdravo in okolju prijazno bivalno okolje. Hiše iz zemlje dokazano izboljšujejo kakovost zraka v notranjosti in so izjemno energetsko učinkovite.

Obdelovana lokacija se nahaja v vasi Dobrava pri Škocjanu, na ravnici v bližini reke Krke. Gre za eno redkih kmetij na tem območju, ki je ohranila značilnosti kmetije iz začetka 20. stoletja. Na lokaciji stoji deset funkcionalno ločenih objektov v značilni gručasti tipologiji. Zahodni del lokacije je pogozden. V tem delu se predvideva izvedba načrtovanega objekta iz zbite zemlje.

2 Lokacija

Na ravnici ob reki Krki leži tipična dolenjska vas Dobrava. Kmetije so rastle skozi stoletja in nastala je značilna tipologija gručastih gospodarstev, ki jih tvori več funkcionalno ločenih objektov.

Obravanavana kmetija je ena redkih, ki je ohranila značilnosti kmetije iz začetka 20. stoletja. Nekaj sodobnih dozidav ni okrnilo historične substance.

Domačijo tvori 10 objektov:

 1. Stanovanjska hiša
 2. Star hlev, ki ni več v funkciji in je trenutno namenjen shranjevanju in skladiščenju. V njem je tudi vinska klet.
 3. »Pod«: nekdanja sušilnica žita. Je najstarejši objekt na kmetiji, ki datira v leto 1836. V njem je danes shranjena zbirka starih orodij.
 4. Listnica: manjša dozidava k »podu«, ki je bila namenjena shranjevanju listja in slame
 5. Svinjak: danes ne služi več prvotnemu namenu
 6. Čebelnjak
 7. Kozolec
 8. Nova garaža: objekt zgrajen v 70-ih
 9. Nov hlev: gre za objekt zgrajen v več fazah med leti 2000 – 2018 namenjen čredi goveda in konj.
 10. Manjši kozolec v gozdičku: starejši kozolec, ki je trenutno namenjen shranjevanju strojne mehanizacije

Na zahodnem delu obravnavanega območja je manjši gozd. V njem rastejo v glavnem hrasti, gabri in bukve, višje rasti. V osrednjem delu so objekti in na vzhodnem delu travnik. Cesta Škocjan – Šentjernej leži na severni strani, od koder je tudi dovoz do kmetije. Južno od kmetije so pašniki in polja, ki se raztezajo do bližnje reke Krke.

Območje je bilo v srednjem veku pomembno središče. Na nekdanjem otoku reke Krke je stalo mesto Gutenwerth, ki pa je bilo med turškimi vpadi uničeno in prebivalstvo razseljeno. Mesto je imelo svojo kovačnico denarja, kar nakazuje, da je šlo za pomembno ekonomsko in gospodarsko središče. Danes na to spominja arhološko najdišče cerkve sv. Helene, ki je bilo raziskano v drugi polovici 20.st. Arhitekt Jugovec je zasnoval zaščitno streho temeljev srednjeveške cerkve sv. Helene.

3 Natečajna naloga

Natečajna naloga je zasnovati en bivalni objekt za dve osebi na minimalni površini grajen iz zbite zemlje. Maksimalna zazidalna površina objekta ne sme presegati 30m2. Umeščen je lahko kamor koli na zahodni del območja, torej v gozd.

4 Program

Objekt mora zagotoviti bivalno udobje v skladu s sodobnimi merili za dve osebi:

 • Bivalni del z mini kuhinjo in jedilnico
 • Spalni del za dve osebi
 • Sanitarije (tuš, umivalnik, wc)

Navodila o bivalnem, spalnem, sanitarnem delu so programska, ne pa prostorska. Ne gre za zahtevo po nujno ločenih enotah, samo za zahteve po funkciji, ki pa jih lahko natečajniki oblikujejo po svoje.

Objekt bo v čim večji meri samozadosten.

5 Materiali in način gradnje

Kandidati morajo kot osnovni material objekta predvideti zbito zemljo. Horizontalne konstrukcije so lahko lesene ali betonske, prav tako temeljenje.

6 Organizatorji

Uradni organizator natečaja je revija Outsider

7 Izvedba

Predvidena je izvedba načrtovanega objekta. Objekt bo postal izhodišče za izvajanje meritev materialnih lastnosti zbite zemlje ter pripravo predpisov in smernic za gradnjo iz zbite zemlje v Sloveniji.

8 Pogoji sodelovanja

Natečaj je odprt za arhitekte in študente arhitekture.

9 Prijava

Potrebna je prijava; povezava je na spletni strani natečaja. Pristojbin pri prijavi ni. Kandidati ob prijavi prejmejo šestmestno kodo PIN (na primer: A15GH3). Dodeljena koda PIN naj se uporablja za v skladu z natečajnimi pravili.

  10 Vprašanja in odgovori

  Vprašanja sprejemamo na e-poštni naslov info@outsider.si do 20. februarja 2021. Kandidati naj v vrstico Zadeva vpišejo “Natečaj ZEMLJA Vprašanja”. Odgovore na vprašanja bomo objavili na spletni strani natečaja 1. marca 2021. Prijavljeni bodo obveščeni po e-pošti.

  11 Časovnica natečaja

  • 31. 12. 2020: Začetek natečaja in sprejemanja prijav.
  • 20. 02. 2021: Konec sprejemanja vprašanj.
  • 01. 03. 2021: Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani natečaja. Prijavljeni bodo obveščeni po e-pošti.
  • 30. 03. 2021: Konec prijav.
  • 30. 03. 2021 ob 23:59 po srednjeevropskem času: Rok oddaje.
  • April 2021: razglasitev rezultatov
  • Poletje 2021: Delavnica gradnje iz zbite zemlje na lokaciji

  12 Natečajna dokumentacija

  Kandidat ob prijavi prejme povezavo za prenos naslednjih datotek:

  • natečajna naloga v formatu .pdf (SL, ENG)
  • posnetek lokacije v formatu .dwg
  • posnetek lokacije v formatu .pdf
  • fotografije lokacije
  • obrazec o avtorstvu

  13 Splošne smernice in opombe

  Predlagana rešitev mora biti takšna, da jo je mogoče zgraditi. Objekt naj se načrtuje s tem v mislih, vendar ni treba izdelati projekta statike ali rešiti detajlov izvedbe. Dovolj je že, da so iz načrta razvidni glavni elementi objekta in podporne točke.

  14 Vsebina za oddajo

  Natečajniki morajo oddati naslednje dokumente:

  1. Predstavitveni plakati: največ pet (5) A3 (297x 420 mm) plakatov v resoluciji 300 dpi s portretno orientacijo v formatu .pdf. Vsak plakat mora imeti v desnem zgornjem kotu kandidatovo številko PIN – višina besedila naj bo približno 1 cm. Predstavitveni plakati morajo vsebovati naslednje:
  • Najmanj en (1) tloris v merilu 1 : 50 ali 1 : 100, osnovno kotirano
  • Najmanj dva (2) prereza ali fasadi v merilu 1 : 50 ali 1 : 100, osnovno kotirano
  • Najmanj dva (2) perspektivna (ali aksonometrična) pogleda na objekt. Vrsta perspektivnega pogleda ni določena (ročna skica, render, fotografija fizične makete, shematski prikaz itd.), mora pa verodostojno prikazovati objekt.
  • Katerokoli drugo gradivo, npr.: konceptualni diagrami, detajli, skice itd.

  Plakati morajo biti zloženi v eno .pdf datoteko z imenom: številka PIN Plakati.pdf (primer: A15GH3 Paneli.pdf).

  1. Besedilna obrazložitev: ena (1) datoteka .doc z imenom: številka PIN Obrazložitev.txt (primer: A15GH3 Obrazložitev.doc), ki vsebuje največ 3.000 znakov s presledki, opisuje pa glavni koncept in druge elemente, ki so potrebni za razumevanje natečajnega elaborata, na primer način gradnje, tehnične podrobnosti, materiali itd.
  2. Skeniran obrazec (nahaja se med natečajnim gradivom − obrazec.pdf) v formatu .pdf, ki vsebuje podatke o kandidatu in izjavo o avtorstvu. Obrazec morajo podpisati vsi kandidati. Ime datoteke je: številka PIN Obrazec.pdf (primer: A15GH3 Obrazec.pdf).

  Opombe v zvezi z dokumenti za oddajo:

  • Fizičnega gradiva (vključno z maketami) ni predmet ocenjevanja.
  • Videoposnetki niso predmet ocenjevanja.
  • Vse informacije, ki jih kandidat odda v pisni obliki, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.
  • Predstavitveni plakati in obrazložitev ne smejo razkrivati podatkov v zvezi z identiteto posameznika ali ekipe.
  • Vse dimenzije morajo biti v metričnem sistemu, npr.: centimetri (cm) ali metri (m).

  15 Postopek za oddajo

  Postopek za oddajo je naslednji:

  1. Kot je opisano v poglavju 14, vse tri datoteke stisnite v eno samo .zip datoteko, ki se imenuje: številka PIN.zip (primer: A15GH3.zip). Največja dovoljena velikost datoteke: 100 MB.
  2. .zip datoteko naložite na WeTransfer, Dropbox ali podobno spletno storitev za prenos datotek.
  3. Pošljite e-sporočilo s povezavo za prenos na info@outsider.si, zadeva: natečaj ZEMLJA številka PIN (primer: natečaj ZEMLJA A15GH3). E-sporočilo s povezavo za prenos morate oddati do 30. marca 2021 do 23.59 po srednjeevropskem času.

  Če bodo imeli organizatorji natečaja težave pri prenašanju ali odpiranju datotek, bodo s kandidati takoj stopili v stik in jih prosili, naj datoteke pošljejo znova. Če kandidati tega ne bodo storili v roku 24 ur, bodo diskvalificirani.

  16 Anonimnost

  Informacije, ki jih bodo kandidati priskrbeli med postopkom prijav, in sprejete vloge ne bodo razkrite vse do razglasitve končnih rezultatov. Da bi bilo pregledovanje in ocenjevanje vlog pravično, kandidati nikjer ne smejo razkriti informacij o vlogi, tudi na družbenih omrežjih ne, dokler niso razglašeni zmagovalci. Kandidati, ki bodo to kršili, bodo diskvalificirani.

  17 Postopki ocenjevanja

  Žirija bo izbrala nagrajence na osnovi natečajnih pravil in splošnih kakovostnih natečajnih predlog.

  Organizator natečaja bo po sklepu žirije stopil v stik z izbranci v ožjem krogu in jih povabil na slavnostno razglasitev zmagovalcev.

  18 Žirija

  • Tina Gregorič
  • Rok Žnidaršič
  • Maruša Zorec
  • Srđan Nađ
  • Miloš Kosec
  • Matevž Granda, predsednik žirije

  19 Nagrade

  Izbrani bodo trije zmagovalni natečajni elaborati in podeljena bodo tri priznanja. Nagrajenci bodo prejeli nagrade v skupni vrednosti EUR 3.000,00.

  • Prva nagrada: EUR 1.500,00 bruto
  • Druga nagrada: EUR 1.000 bruto
  • Tretja nagrada: EUR 500,00 bruto
  • 3 priznanja

  Organizatorji bodo vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj podelili plakete. Nagrajencem bodo zagotovljene medijska objava in predstavitvi na spletni strani ter v poletni izdaji revije Outsider.

  Vprašanja in odgovori:

  Prvi del: povezava

  Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija: