3d-model_5
Outsiderjev natečaj: Solinarska hiša

Natečaj revije Outsider je v februarju prešel v svojo zaključno fazo. Organizatorji natečaja z veseljem ugotavljamo ogromen odziv iz Slovenije in tujine: strokovne podloge je prevzelo 890 ekip, v roku pa smo prejeli kar 252 različnih rešitev za prostorsko instalacijo v ruševini ene izmed mnogih propadajočih solinarskih hiš v Sečoveljskih solinah. Natečaj je po številu prejetih rešitev v nacionalnem merilu brez primere; obenem z množičnim številom tujih udeležencev z vsega sveta (več kot 80% oddanih rešitev je prišlo iz tujine) opozarja na mednarodno izrednost in privlačnost Sečoveljskih solin, na kar pri domačih razpravah radi pozabljamo. V naslednjih tednih bo strokovna žirija, ki jo sestavljajo arhitektki Maruša Zorec in Maja Vardjan, konservator Etbin Tavčar in arhitekti Boštjan Vuga, Matevž Granda, Srđan Nađ in Miloš Kosec, izbrala zmagovalce in nagrajence. Po razglasitvi rezultatov bo sledila izvedba zmagovalne zamisli, katere namen je opozoriti na na videz nezadržno propadanje solin, pa tudi na možnost, da kljub vsemu interveniramo v zatečeno stanje, dokler še ni prepozno, in kulturno krajino z vsemi njenimi sestavinami ohranimo za zanamce.

Sečoveljske soline niso le izredno kompleksna nacionalna dediščina, ampak tudi območje mednarodnega kulturnega in naravnega pomena z več kot tisočletno tradicijo. Kljub temu, morda pa celo ravno zaradi tega, so v zadnjih letih postale plen različnih parcialnih interesov. Na obsežnem in izredno občutljivem območju solin se srečujejo in med seboj onemogočajo različni pogledi o zaščiti naravne in kulturne dediščine, pa tudi raznoliki komercialni in zasebni interesi. Tem destruktivnim tendencam se v zadnjem času vedno bolj pridružujejo tudi zaostreni naravni vplivi, kot so intenzivne poplave in dvigovanje vodne gladine. Rezultat je rapidno izginjanje tisočletne kulturne krajine. Zaradi svoje kompleksnosti so Sečoveljske soline lakmusov papir upravljanja kompleksnih območij v Republiki Sloveniji. Če smo Soline sposobni zavarovati pred propadom in jih skupaj z vsemi njihovimi posebnostmi na vzdržen način ohraniti za prihodnje generacije, smo sposobni upravljati tudi z vsemi drugimi dediščinskimi problemi v Republiki Sloveniji.

Zato smo še posebej ponosni, da pri organizaciji in izvedbi natečaja sodelujejo vsi partnerji, pristojni za vodenje solin: Soline d.o.o., ZVKDS, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. Še posebej ključna pa je podpora podjetja Alfa Natura, brez katerega bi bila izvedba natečaja in še posebej realizacija prostorske intervencije neizvedljiva. Natečaj je nastal na pobudo in v organizaciji uredništva revije Outsider, v partnerstvu s CzK.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki