bossplast
Podzemne garaže - prezračevanje ter odvod dima in toplote

V večjih podzemnih garažah je v primeru požara potrebno izvesti prisilno prezračevanje in odvod dima in toplote.  Osnovni sitemi namenjeni samo prezračevanju ne zagotavljajo ustrezne učinkovitosti v primeru požara, ko je potrebno omogočiti hitro evakuacijo uporabnikov garaže, omogočiti gasilcem, da se lahko čim učinkoviteje spopadejo s požarom in zmanjšati škodo, ki zaradi vročine lahko nastane na konstrukciji zgradbe. Po statistiki največ ljudi v požaru umre zaradi dima in ne zaradi neposrednjega učinka ognja. Zagotavljanje brezdimnega ali malo zadimljenega zraka je za evakuacijo izredno pomembno. Odvajanje dima in toplote ne more preprečiti gorenja in širjenje požara, zagotavlja pa stalen dovod svežega zraka v prostor, hladi dimne pline in s tem upočasnuje segrevanje prostora.

V starejših garažah je bilo prisilno prezračevanje rešeno z odvodom in dovodom zraka preko kanalov in ustrezno namestitvijo dovodnih in odvodnih rešetk. Investitorji kot izvajalci študiji požarne varnosti se v zadnjem času vedno pogosteje odločajo za sistem impulznega prezračevanja, ki omogoča večjo prilagodljivost pri nameščanju potrebne opreme podzemnih garaž.

Impulzni ventilatorji (JET FAN), ki se namestijo na strop garaže, povzročajo gibanje zraka od vstopnih mest za sveži zrak skozi površino celotne garaže do odvodnih ventilatorjev.

Usklajeno delovanje arhitektov, strokovnjakov za požarno varnost, strojnih in elektro projektantov omogoča, glede na ne vedno dorečeno slovensko zakonodajo, možnost izvedbe inovativnih rešitev. Ta širina možnosti v praksi marsikdaj privede do napačnih pojmovanj in celo zlorab.

Dobavitelji opreme morajo imeti potrebno znanje, izkušnje in pripravljenost sodelovati v procesu načrtovanja, projektira, dobave, montaže in končnega zagona in testiranja celotnega sistema.

Gregor Jeglič, Bossplast d.o.o.

Mailchimp brez napisa

Povezani članki