Naslov_Vurnik_24.1
Povabilo k oddaji predlogov za Vurnikovo študentsko nagrado za leto 2024

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta ali študentko arhitekture ali urbanizma.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam in študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA) in 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnika/prejemnico ne predstavlja obveznosti.

Študenti/študentke pripravijo:

Osebno mapo
(format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov, .PDF in .IDML)

  •  Predstavitev vsakega projekta mora zajemati: naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku.
  • V osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga.

 

Avtorski esej o arhitekturi in/ali urbanizmu
(priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku, .DOC)

  • Esej naj predstavi tematiko, ki vas navdihuje/je družbeno aktualna/odpira nova vprašanja delovanja v arhitekturi in/ali urbanizmu.
  • Esej mora v obeh jezikih imeti vidno označen en ali več odlomkov, ki jih študent želi v katalogu Vurnikove študentske nagrade izpostaviti.
  • Vsi odlomki skupaj ne smejo presegati 2500 znakov (s presledki).

 

Oddaja gradiva je le digitalna (esej v formatu .DOC, osebna mapa v .PDF ter odprtem formatu InDesign ali podobnem programu). Naložite lahko na CD, USB ključek ali pošljete preko WeTransferja.

 

Možnosti oddaje:

Na mail [email protected] z zadevo »VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA« pošljite do torka, 23. aprila 2024, do 23.59 ure.

ali

Na CD ali USB ključku prinesite/po pošti pošljite na: Center arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana do torka, 23. aprila 2024, od 9. do 15. ure (za oddajo po pošti se upošteva datum oddaje pošiljke).

Dopišite kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, za oddajo po pošti/v živo tudi elektronski naslov).

 

Prejemniki nagrad bodo znani na podelitvi nagrade, na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, v soboto 1. junija 2024, ob 20. uri, v Baročni dvorani v Radovljici. Vsi nominiranci Vurnikove študentske nagrade bodo povabljeni na podelitev. Poslani predlogi bodo objavljeni tudi v katalogu z avtorji zavedenimi v COBISS sistemu.

O prejemnikih glavne nagrade in dveh enakovrednih priznanjih bo odločala strokovna žirija v sestavi:

Silvia Bocus / arhitektka, Studio Bocus de Luigi Architetti, Italija
Jurij Kobe / arhitekt, ATELIER arhitekti, Slovenija
Matej Kučina / krajinski arhitekt, Bruto krajinska arhitektura, Slovenija
Aleš Žmavc / arhitekt, od-do arhitektura, Slovenija

Žirija se bo glede nagrajenih del odločala na podlagi:

  • kakovosti izbranih predstavljenih projektov,
  • edinstvenosti izbranih predstavljenih projektov,
  • inovativnosti izbranih predstavljenih projektov,
  • kakovosti eseja,
  • doprinosa k razmisleku o arhitekturi/urbanizmu v eseju.

 

Strokovni odbor Vurnikove študentske nagrade
Radovljica/Ljubljana, 29. 1. 2024

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki