WEB-16-9-razmerje
Prostor je naš: Pregledna letna razstava projektov FA UL

Študentje in mentorji Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani vabijo na ogled letošnje pregledne razstave projektov, ki bo v stavbi fakultete na Zoisovi 12 odprta med 2. 6. in 23. 6. 2022.

Javno odprtje razstave z vodenim ogledom bo danes, v četrtek, 2. junija, ob 17.00 pod trto za staro stavbo fakultete (podrobnejši program spodaj).

***

Prostor je naš. Vsakokratno vsakogaršnji.

Hkrati je prostor tudi fizično omejena dobrina, s katero je treba ravnati vzdržno in odgovorno. Žal lahko najbolj plastičen in dramatičen prikaz vnetega boja za prostor povsod okoli nas spremljamo v živo. Celotna mesta in teritoriji se grobo spreminjajo, uničujejo in celo izginjajo.

Prostor je nekaj, kar si delimo in ga predajamo naslednjim generacijam. Najnovejša sprememba zakonodaje omogoča urejanje prostora tudi tistim brez arhitekturnih in urbanističnih kompetenc. Slovenski teritorij bo s tem postal še bolj degradiran, kar bodo neposredno občutili vsi prebivalci.

Prostor je tudi njihov.

Smotrno ravnanje s prostorom je pomembno tudi na osebni in skupnostni ravni. Obnoviti je treba načela strpnosti, sobivanja, odgovornega časovnega in prostorskega deljenja obstoječih ter smotrno načrtovanje bodočih kapacitet. Takšni napori imajo največji vpliv na kakovost življenja posameznikov in majhnih skupnosti, pomembno je, da delujejo skladno s celoto: družbo, grajenim okoljem in naravo..

Prostor je tudi njihov.

Celovite rešitve, ki jih ponujata arhitektura in urbanizem, so ključne na vseh ravneh in v vseh merilih. Ob zaključku študijskega leta zato predstavljamo pregled analiz in rešitev konkretnih aktualnih prostorskih problemov z območja Slovenije in onkraj njenih meja. Projekte so ustvarili študentke in študenti naše fakultete, ki se po dveh letih vračajo v risalnice, predavalnice v javni prostor mesta.

Prostor je, nenazadnje, tudi njihov.

Prostor pripada vsem, zato je pomembno, da z njim pazljivo ravnamo.

Prostor je skupen. Prostor je naš.

 

PROGRAM ODPRTJA RAZSTAVE

Četrtek, 2. junij 2022

 

Odprtje razstave / pod trto

17.00

Uvodni pozdrav in vodeni ogled v spremstvu dekana UL FA prof. dr. Mateja Blenkuša in rektorja UL prof. dr. Gregorja Majdiča


Druženje
/ parkirišče
18.30
Druženje, pogostitev in glasba (Birds of Unknown)

 

Pogovori / parkirišče

19.00
Prostor fakultete – prostor univerze

Gosta: rektor UL prof. dr. Gregor Majdič in dekan UL FA prof. dr. Matej Blenkuš

19.15

Čigav je tvoj prostor?

Gosti: študentke_i UL FA

19.30

Zaključna razstava: Izzivi in priložnosti

Gosta: prof. mag. Tomaž Krušec (prodekan za študijsko področje UL FA) in Maja Vardjan (kustosinja za oblikovanje in arhitekturo, MAO)

19.45

Zlata jagoda – podelitev nagrade za najboljšo razstavno skupino

Žirija: Matevž Čelik (koordinator platforme LINA), Miha Artnak (studio Ljudje), Dean Lah (Enota)

 

Glasbeni nastop / parkirišče

20.00
Nikola

 

VODENI OGLEDI


Četrtek, 9. junij 2022
17.00–20.00
Četrtek, 23. junij 2022
17.00–20.00

Mailchimp brez napisa

Povezani članki