puren_okonomc_platte
Puren: Napredna izolacija

Napredna izolacija

Dobro je, če ste vse dobro pokrili. Pri snovanju, načr- tovanju, gradnji in izolaciji. Prava in popolna rešitev s PIR-izolacijo. Inovativno, učinkovito in ekološko prepričljivo. Za vse vremenske razmere, za celo življenje. Za vas.

http://si.puren.com/

Sistem za sanacijo izolacije na strmih strehah puren Ökonomic – made by puren. Zdaj tudi z razširjenim gradbenofizikalnim paketom, ki je primeren za uporabo tudi v višje ležečih predelih v Sloveniji.

Ekonomično takoj nad špirovci

Novi izolacijski sistem puren Ökonomic upošteva pomanj- kljivo¬sti starejših zgradb in zagotavlja strokovno sanaci- jo i¬n dodatno izolacijo le delno izoliranih streh ali streh izdelanih br¬ez parnih ovir z naj¬nižjimi možnimi stroški. Osrednja inovacija nove tehnologije je prav uigranost viso- kozmogljive izolacije puren Ökonomic s sanacijsko parno oviro, ki spada k sistemu regulacije vlage Ökonomic hygrotop in ki jo enostavno napnete preko špirovcev. Zamudno polaganje zrakotesne plasti na notranji strani oz. ovijanje okrog špirovcev od zgoraj s tem odpade. Krovci imajo tako manj dela in porabijo bistveno manj časa.

Enostavno polaganje

Posebna prednost visokozmogljive PIR izolacije je njena majhna teža, ki znaša okrog 7 kg na ploščo pri debelini 60 mm, kar v primerjavi z izolacijskimi elementi iz mineral- nih ali lesnih vlaken prav tako zelo poenostavi vgradnjo. Izolacijski elementi puren Ökonomic velikosti 2400×1020 mm so na voljo v debelini 50 mm, 60 mm in 80 mm s preklopi na pero in utor na vseh robovih. V kombinaciji z izolacijo med špirovci lahko glede na konstrukcijo strehe dosežete izolacijske vrednosti med 0,24 in 0,14 W/m2K.

Zanesljiva zaščita pred kondenzacijo

Zaradi temperaturnih nihanj obstaja tekom leta nevarnost kondenzacije v strešni konstrukciji. Zahvaljujoč posebni funkcijski plasti lahko posebni sloj za zaščito pred vlago puren Ökonomic hygrotop akumulira vlago in jo v obdobju izparevanja spet oddaja. Tako se na gradbenih elementih, izpostavljenih vlagi in plesni, kondenzat ne more več nabi- rati, površine teh gradbenih elementov pa ostanejo suhe in varne pred plesnijo.

Več informacij lahko najdete na: http://si.puren.com

Mailchimp brez napisa

Povezani članki