banner-urbana-skulptura-rezultati
Rezultati natečaja: Urbana skulptura

Revija Outsider je v partnerstvu s Centrom za kreativnost 15. 10. 2021 razpisala natečaj Urbana skulptura. Namen natečaja je bil pridobiti ustrezno idejno rešitev za postavitev instalacije v središču Ljubljane na Vegovi ulici v neposredni bližini Plečnikovega kioska. Predmet natečaja je bila minimalna začasna urbana skulptura, narejena iz zbite zemlje, z namenom predstavitve in obveščanja javnosti o možnostih uporabe zbite zemlje kot gradbenega materiala. Z natečajem želimo okrepiti zavedanje javnosti o javnem prostoru, ki ga sooblikujemo skupaj. Gradnik javnega prostora je tudi Plečnikova trafika na Vegovi in njen širši prostor učinka.

Rok za oddajo del je bil 30. 11. 2021. Do roka smo prejeli 29 predlogov in vsi so ustrezali natečajnim pogojem. Žirija je odločala v dveh krogih. V prvem je vsak član žirije individualno ocenil vsa dela z oceno od 1 do 5. Projekti, ki so prejeli najvišje povprečno število točk, ali pa so od vsaj enega člana žirije prejeli najvišjo oceno, so se uvrstili v drugi krog, ki je potekal v živo 22.12.2021.

Merila za vrednotenje del:

  • Odnos, ki ga objekt vzpostavlja do Plečnikovega kioska
  • Tipologija objekta
  • Uporabnost
  • Izvedljivost

Izmed trinajstih najvišje ocenjenih projektov je žirija izbrala 3 nagrajene projekte, ki bi bili primerni za izvedbo in podelila 3 priznanja projektom, ki so izkazovali izvirnost, zanimivost in visoko prostorsko kvaliteto.

Rezultate bomo razglasili 11.1.2022 ob 18:00 pred Plečnikovo trafiko v Ljubljani. Vabljeni! 

Žirija:
Janez Koželj, MOL
Darja Pergovnik, ZVKDS
Bogo Zupančič, MAO
Anja Radović, BIO
Matevž Granda, Outsider

Mailchimp brez napisa

Povezani članki