knjižnica-plečnik-izbor-1
Curk Arhitektura: Knjižnica Gimnazije Jožeta Plečnika

V nekdanjem hišniškem stanovanju ene izmed ljubljanskih gimnazij, Gimnazije Jožeta Plečnika, je zaživela nova šolska knjižnica, uredili pa so jo arhitekti iz pisarne Curk Arhitektura.

V šolskih knjižnicah se dogodi marsikaj: to so prostori, kjer se tisti, ki v knjižnice niso redno zahajali že prej, spoznajo z velikimi literarnimi klasikami; prostori, kjer se srečujejo različni krožki, kjer potekajo dodatne in dopolnilne učne ure, kjer se skupine sošolcev učijo, družijo in pogovarjajo, kjer se pletejo prijateljstva in kjer se oblikujejo osebnosti. Eden najmirnejših in najtišjih prostorov na vsaki šoli je zato morda pravzaprav eden najbolj živahnih in dejavnih. Poleg predanih in strokovnih knjižničarjev je pogoj za to seveda dober ambient. Potencial prostora knjižnice so želeli bolje izkoristiti na Gimnaziji Jožeta Plečnika, do novega interierja pa so jim pomagali pri Curk Arhitekturi.

Nekdanje hišniško stanovanje je pred tem služilo tudi že kot učilnica in del hodnika. Pisana in dolgotrajna zgodovina gimnazije je tudi ključna pri oblikovanju nove opreme prostora, ki posega v dela stavbe iz različnih zgodovinskih obdobij. Arhitekti so skladno s konservatorskim načrtom prostor najprej očistili plasti obstoječih posegov in ga nato preuredili za novo rabo. Ohranili so nekaj arhitekturnih elementov, ki pričujejo o značaju in pretekli rabi stavbe: med vhodnim prostorom in knjižnico je tako ohranjena odprtina, kjer je bilo nekdaj okno. Novi elementi so zadržani, a topli – glavno vlogo v zgodbi ambienta prepuščajo tistemu, kar je pri delovanju knjižnice najpomembnejše: knjigam.

Velik poudarek je bil na oblikovanju primerne osvetlitve za knjižnično dejavnost. “Ker so stropi visoki in obokani, smo želeli čim manj izpustov za luči. Zato smo v knjižnici nad policami uredili enakomerno linijo led svetil, ki imajo samo en dovod. Nad čitalnico in kabinetom, kjer je potrebna enakomerna osvetlitev nad mizami, pa smo strop spustili in linijske svetilke umestili med lesene letve. Z letvami smo tudi nakazali delovne prostore,« pove Jožica Curk.

Curk Arhitektura:
Prostor smo najprej očistili vseh predelnih sten in spuščenih stropov ter izdelali barvno študijo v skladu s smernicami Konservatorskega načrta. Po odstranitvi vseh predelnih sten sta prostora izrazito različna: vstopni, ožji prostor je členjen, sicer premalo osvetljen v globini, večji prostor pa enovit, svetel. V prvem delu (ožji prostor, nekdanji hodnik) je prejemni prostor in kabinet za evidentiranje gradiva, ki je zaprt s stekleno steno. V večjem prostoru (prvotni učilnici) je knjižnica s čitalnico, ki se po potrebi spremeni v manjšo učilnico.
Prenovljeni prostori nove šolske knjižnice jo, s pogledi, ki se odpirajo na Slovensko cesto in Šubičevo ulico, umeščajo v mestno središče. Prav je, da tudi kvalitetna arhitekturna zasnova in oprema presegata nivo običajnih šolskih prostorov.”

 

Ime projekta: šolska knjižnica Gimnazije Jožeta Plečnika v nekdanjem hišniškem stanovanju
Investitor: Gimnazija Jožeta Plečnika
Fotograf: Nika Curk
Lokacija: Ljubljana

Leto načrtovanja: 2019
Leto izvedbe: 2019
Površina: 86 m2

Projektanti:
– Načrt prenove in notranja oprema: Curk arhitektura d.o.o.
– Gradbene konstrukcije: P-projekt, Pavel Pučnik s.p.
– Elektro instalacije: Profi K2 d.o.o.

Izvajalci GOI del Arba plus d.o.o.
Izvajalec notranje opreme: Atlas oprema d.o.o. in Mizarstvo Hribar Branko s.p.
Proizvajalec luči: Intra d.o.o.

Besedilo: Ajda Bračič

 

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki