BPu-eg7958
Galerije Krka: »Proizvajamo zdravila za telo, kultura pa plemeniti duha«

Farmacevtsko podjetje Krka ima galerijske prostore v Ljubljani in v Novem Mestu. V njih so doslej pripravili že več kot 800 razstav, poleg galerijske pa močno podpirajo tudi gledališko in glasbeno dejavnost. Po njihovem mnenju je bogato kulturno življenje izjemno pomembno za dobro počutje na delovnem mestu, pa tudi za podporo lokalnim skupnostim. Na nekaj vprašanj v zvezi z delovanjem galerije je odgovoril g. Mitja Pelko, predsednik Kulturno umetniškega društva Krka.

Katere so tiste lastnosti umetnosti, ki jih vaša galerija išče in podpira? Na kakšen način izbirate projekte, ki jih boste predstavili?
Galerija Krka v Ljubljani deluje v okviru Kulturno umetniškega društva Krka, ki skrbi za program Krkinih galerij v Novem mestu in v Ljubljani. Program oblikujemo dolgoročno, na osnovi kombinacije prejetih predlogov, lastnega raziskovanja in dolgoletnih stikov z ustvarjalci. Galerija podpira razstave tako mlajših kot uveljavljenih ustvarjalcev, pri izbiri pa sta ključni kakovost in aktualnost. Izbira programa ni omejena na specifične likovne zvrsti. V obeh galerijah smo pripravili že več kot 800 razstav.

Zakaj podjetje Krka vlaga v umetnost in galerijsko dejavnost? Zakaj je povezovanje med gospodarstvom in kulturo pomembno?
V poslovnem razmišljanju Krke je kultura trajen element. S podporo kulturi prispevamo k bolj kakovostnemu življenju sodelavcev in širše skupnosti. Razumemo jo kot sožitje dela in umetnosti. Pomemben del Krkinih kulturnih dejavnosti predstavlja Kulturno umetniško društvo Krka, ki že od leta 1971 prispeva k razvoju Krkine kulturno-umetniške dejavnosti. Pod njegovim okriljem deluje Mešani pevski zbor Krka, dobro zastopana pa je tudi že omenjena galerijska dejavnost. Krkini poslovni prostori v Ljubljani so poleg likovnih razstav že več kot 25 let tudi prizorišče pogovornih večerov Gledališkega kluba Krka. KUD Krka pa že več kot 40 let sodeluje tudi pri organizaciji Dolenjskega knjižnega sejma, organiziranega Galeriji Novo mesto. V Krki izdajamo tudi lastno knjižno zbirko, vrsto let pa organiziramo tudi dogodke v počastitev slovenskega kulturnega praznika in poletne Krkine kulturne večere. V poslovnih prostorih organiziramo tudi razstave umetniških del naših sodelavcev. Že od ustanovitve se namreč zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne še druge stvari, ki ljudem v okolju, v katerem delujemo, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje. V kulturi v povezavi s svojo osnovno dejavnostjo vidimo veliko simbolike, saj sami proizvajamo zdravila za telo, medtem ko kultura plemeniti duha, zato ni naključje, da se je v naših poslovnih prostorih trdno zasidrala tudi galerijska dejavnost.

Kako v galeriji skrbite za promocijo, za doseganje javnosti? Kdo so tipični obiskovalci vaše galerije?
Razstave so namenjene zaposlenim in širši javnosti, čemur sledi tudi način komunikacije skozi različne interne in eksterne poti, tako elektronske kot klasične. Za vsako od razstav pripravimo tudi zloženko s spremnim besedilom likovnega kritika oz. umetnostnega zgodovinarja.

Kako menite, da bi se Galerija morala povezovati s svojo neposredno mestno okolico? Kakšna je vloga galerije v sodobnem mestu?
Galeriji Krka in Kulturno umetniško društvo Krka so ves čas svojega delovanja povezani z lokalno skupnostjo, pri čemer v program razstav in dogodkov vključujemo številne avtorje iz neposredno lokalne skupnosti. Razstave in dogodki društva predvsem želijo tvoriti prostor prijetnih srečanj.

Pripravila: Ajda Bračič

Mailchimp brez napisa

Povezani članki