02_mnm-00
Muzej nad mestom: 1. nagrada

Prvo nagrajeni projekt je predstavnik skupine rešitev, ki se odloči za poseg v izvirno substanco podstrešja. Pristop omogoča maksimalno volumensko in tlorisno izrabo podstrehe za različne programske potrebe, obenem pa do obstoječega stanja pristopa z izrazito spoštljivostjo, kar je razvidno iz tehnologije in oblikovanja konstrukcijskih rešitev, programske dispozicije in osvetljevanja podstrešja. Projekt podstreho obravnava kot maksimalno fleksibilen in prehoden prostor, ki so mu oddvojeni le minimalni zaprti programi (sanitarije in bivalna apartmaja). Zvezni volumen je kljub odprtju artikuliran s podestom v jugozahodnem stolpu in z v veliki meri ohranjeno strešno konstrukcijo. Projekt v zahodnem traktu predvidi novo stopnišče, ki bi omogočilo različne režime prehodnosti podstrehe in jo bolj organsko navezalo na že obstoječe razstavne in pisarniške prostore muzeja. Razporeditev programa je smiselna in fleksibilna – po mnenju komisije projekt z umestitvijo javnih, zasebnih in mešanih rab predstavlja odličen programski predlog za optimalno in spreminjajočo izrabo podstrehe.

Naravna osvetlitev v tem projektu je v marsičem zelo podobna nekaterim drugim natečajnim rešitvam, kjer je osvetlitev predvidena večinoma samo preko obstoječih frčad. Posebnost te rešitve je v zahodnem traktu zasnovana linijska osvetlitev med kolenčnim zidom in strešno konstrukcijo. Ta ideja, z vidika posega v historično podobo objekta, ki jo z zunanje strani stavbe skoraj ni zaznati, vsekakor predstavlja svež pristop pri reševanju naravne osvetlitve v historični arhitekturi, vendar pa ne omogoča kakovostne in zadovoljive naravne osvetlitve, temveč zgolj ambientalno. Posebej problematična v tej natečajni rešitvi je tudi zasnova obeh bivalnih ateljejev, saj v njih naravna osvetlitev sploh ni predvidena.

Ker je edini problem zasnove možno izboljšati brez večjih posegov in ovir, in ker je smiselna, elegantna, racionalna in celostna rešitev tudi jasno in podrobno predstavljena, ji je komisija soglasno namenila znižano prvo nagrado.

Avtorji:
Bojan Cebin
Monika Rečnik
Antonia Rubić

 

1.nagrada.PDF

 

Partner natečaja:

 

POROČILO KOMISIJE

Mailchimp brez napisa

Povezani članki