RRC_render_mehko (1)
REZULTATI NATEČAJA ZA REGIJSKI REŠEVALNI CENTER RADOVLJICA

“Policija, gasilci in reševalci ne delujejo kot represivne institucije, katerih delovanje je fizično prikrito javnosti, objekti pa dostopni le prek visoko kontroliranih vhodov. Nasprotno, to so sodobne in človeku prijazne institucije, ki zagotavljajo varnost. Zasnova reševalnega centra mora tak značaj tudi odražati.” To je bilo eno od meril pri izboru zmagovalne natečajne rešitve za Regijski reševalni center Radovljica. Med enajstimi prispelimi rešitvami je komisija, ki so jo sestavljali Mag. Boštjan Vuga, Matjaž Erjavec, Dr. Andreja Zapušek Černe, Mag. Markus Klaura in Andrej Golčman izbrala prvo in drugo nagrado. Ostali elaborati niso ustrezali zahtevanemu nivoju obdelave.

Prvo nagrado so prejeli:

Matej Blenkuš, Katja Cimperman, Anja Cvetrežnik, Luka Javornik, Tadej Rezar in Matic Banko

Drugo nagrado so prejeli:

Ambrož Bartol, Dominik Košak, Miha Munda, Rok Staudacher in Matevž Zalar

 

Zaključno poročilo je tukaj.

 

Objavljamo prvo nagrajeno rešitev:

RRC_render_mehko (2)

Elaborat kreira tri volumne, od katerih prvi obsega program policije, drugi združuje PGD in ostale programe, v tretjega pa so umeščeni skupni programi (poljavni). Izbrana rešitev je prepričala komisijo s svojo vsestransko fleksibilnostjo in odprtostjo v vseh smereh, kar je pomembno za nadaljnji razvoj projekta, zlasti za etapnost izvedbe.

RRC_render_mehko (3)

RRC_render_mehko (4)

Objekti so zasnovani po enotnem modularnem sistemu, v katerega se fleksibilno umeščajo posamezni programi. Pozitivna je uporaba tradicionalnega materiala–lesa. Poenotena uporaba lesa kot konstrukcijskega materiala, fasade in notranje opreme prispeva k celovitosti objektov. Tehnična rešitev konstrukcijskih elementov v merilu in značilnostih ustreza regionalni arhitekturni dediščini.

RRC_render_mehko (6)

RRC_render_mehko (7)

Komisija ocenjuje strešno konstrukcijo kot ekonomično in tehnično domišljeno rešitev. Elaborat predstavlja dodano vrednost tako s konstrukcijsko tehnološkega stališča kot pomensko simbolnega, ker ustvarja uporabniku prijazen in hkrati zapomljiv izgled oziroma pojavnost objektov v prostoru. Stik med objekti in mestom je tisti, ki od vseh predlogov omogoča največjo interakcijo programov z okolico. Razporeditev treh objektov kreira kakovosten skupen medprostor, ki povezuje kompleks v celoto, posamezni objekti oz. programi pa ohranjajo jasno berljivost.

02 Plakat.indd

R:DELORRC RADOVLJICA_IDZ�1_nacrtiIDZ_RRC_tlorisi Model (1)

 

R:DELORRC RADOVLJICA_IDZ�1_nacrtiIDZ_RRC_tlorisi Model (1)

Fasada_01_gasilci

R:DELORRC RADOVLJICA_IDZ�1_nacrtiIDZ_RRC_prerezi Model (1)

Razmestitev objektov v najmanjši možni meri poslabšuje kakovost obstoječim stanovanjskim objektom zahodno od obravnavanega območja. Odprti prostor je premišljeno artikuliran, njegova velika kakovost je, da so programi v odprtem delu namenjeni tudi obiskovalcem in okoliškim prebivalcem.

IDZ_RRC_fasadni pas 1_20

Objekti so zasnovani tako, da stranice niso v celoti zaprte, kar omogoča odpiranje pogledov iz notranjosti kompleksa proti zaledju. Poseganje dela objekta na območje K1 ni potrebno. Intervencijski izvoz na regionalno cesto (ob avtocesti) je utemeljen in smiseln.

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki