ravnikar potokar arhitekturni biro   skocjanski zatok 2016
OBJEKTI V NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK

Škocjanski zatok je naravni rezervat, krajinski otok, obkrožen z avtocesto, železnico in mestom Koper. Načrtovani objekti v naravnem rezervatu skušajo to identiteto prostora varovati in jo obenem diskretno arhitekturno poudariti.

Rezervat je funkcionalno razdeljen na mestni – urbani del ob ankaranski vpadnici v mesto Koper, ki meji na brakični (polslani) del rezervata ter na del ob krožni učni poti. Skupaj je v rezervatu 14 grajenih objektov (informacijski center, hlev, opazovališča in opazovalnice), od tega večina ob krožni učni poti, vključno z glavnim vstopnim informacijskim objektom, ki pomeni tudi glavno vstopno točko v rezervat z bertoške vpadnice.

Zatok_pregledna-situacija

Objekti v naravnem rezervatu so zasnovani v skladu s smernicami trajnostne gradnje in pomenijo pomožno infrastrukturo učnim potem v naravni krajini rezervata. Uporabljeni so večinoma trajnostni in obnovljivi materiali ter napredni nizkoenergijski in učinkoviti sistemi inštalacij. Prevladujoči uporabljeni material je les, ki je osnovni gradnik konstrukcijskih elementov, fasad, notranjih oblog in ostalih arhitekturnih elementov.

vv_2016-01_kp_skocjanski zatok_interier-598

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

Zasnove vidnih nosilnih konstrukcij, kjer vertikalni elementi (stebri) z zunanje strani nosijo fasade – volumne objektov, dosledno izkoriščajo tehnične značilnosti lesenih gradbenih elementov, hkrati pa simbolno pomenijo analogijo gnezdu v trstičju.

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

 

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

ravnikar potokar arhitekturni biro skocjanski zatok 2016

Simbioza funkcionalnega oblikovanja objektov, zasnove vidnih konstrukcij ter izbora materialov, barv in tekstur omogoča nevsiljivo umestitev grajene arhitekture v oblikovano naravno krajino.

Z:PROJEKTI�2_2006_SKOCJANSKI_ZATOKPZI-NADZOR_objektiNAČRTI

 

Z:PROJEKTI�2_2006_SKOCJANSKI_ZATOKOdprte hiše - grafikaZato

 

Arhitektura:

Robert Potokar, Janez Brežnik, Urša Komac, Špela Kuhar, Ajdin Bajrović, Mateja Šetina

Ravnikar Potokar arhitekturni biro

Krajinska arhitektura:

Urša Komac

Investitor: Ministrstvo za okolje in prostor, Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naročnik: DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Fotograf: Virginia Vrecl, Miran Kambič

Lokacija: Koper

Leto načrtovanja: natečaji 2005, projekti 2006-2010

Leto izvedbe:    2014-2016

Površine: vsi objekti skupaj: 810 m2

Parcela (m2): 120.000 m2

Projektanti:

– Gradbene konstrukcije:  Vilko Šuligoj

– Elektro instalacije:  David Furlan

– Strojne napeljave: Igor Papež

Izvajalci:

Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: Adriaing d.o.o.

Lesene konstrukcije: CI-produkt d.o.o.

Notranja oprema: Atlas oprema d.o.o.

 

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki