123171994_1847299722099951_4010121025680374100_o
Renesansa naravne gradnje: sklop webinarjev

Društvo za permakulturo Slovenije v sodelovanju z Združenjem za naravno gradnjo pripravlja sklop predavanj o naravni gradnji, kjer bo predstavljeno, kaj naravna gradnja je in kako vpliva na sodobnega človeka. Skozi niz webinarjev se bomo vprašali o resničnih potrebah pri gradnji in vrnili v čas, ko je bila naravna gradnja edina možna izbira.

Pregledali bomo, kako naravno gradnjo izvajajo vrhunski slovenski strokovnjaki ter kje in kako nam lahko različni naravni materiali pomagajo pri gradnji.

Predstavili bomo pozabljen a ponovno obujen naravni material, ilovico, ki je danes, z mnogimi dobrimi lastnostmi, vedno bolj uporabljen material pri gradnji ter pregledali, kateri drugi materiali so nam v slovenskem prostoru dosegljivi.

PREDAVANJA:
Smisel in pomen naravne gradnje v sodobnem času, Ira Zorko, univ.dipl.inž.arh., Arhieko d.o.o.
Sobivanje s prostorom pred in po industrializaciji, Gregor Berčon, inž.grad., Kozmotekton
Harmonični principi oblikovanja prostora, Anton Žižek, univ.dipl.inž.arh., Superform d.o.o
Iskrenost do materialov, mag. Darko Ipša, univ.dipl.gosp.inž.grad., I kons d.o.o.
Gradnja z Zemljo, Robert Veselko, univ.dipl.inž.arh., RVA arhitekturna pisarna
Pregled naravnih gradbenih materialov, Anton Tone Pugelj, Gnezdo d.o.o.

Več informacij in prijava na dogodek:
https://permakultura.si/event/renesansa-naravne-gradnje-sklop-webinarjev

Vabljeni!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki