Foto-1
Sloart in Galerija Y: Najpomembnejši je odkrit odnos med galerijo in umetniki

SLOART je začela kot spletna prodajna galerija, pretežno na slovenskem trgu pa deluje že več kot desetletje. Pod okriljem te galerije in dražbene hiše pa je v preteklem letu v novih prostorih na Trubarjevi cesti v Ljubljani zaživela še Galerija Y. Ta bo v obdobju desetih let vsako leto izbrala po enega slovenskega umetnika, ki mu bo poleg razstavljanja in prodaje del zagotovila tudi obširno medijsko podporo in gradnjo prepoznavnosti. Z ekipo SLOART in Galerije Y – Katarino Hergouth, Dominikom Vučkovičem ter Damjan Koscem – smo govorili o njihovem načinu dela in galerijskih strategijah.

Ekipa Galerije SLOART, foto: Vesna Videnovič 

Vaš koncept izbiranja umetnikov, ki jih boste zastopali, se razlikuje od drugih. Lahko poveste več o načinu izbire, kriterijih, lastnostih, ki jih iščete pri izbranih umetnikih?
Osnovna ideja Galerije Y je letna priključitev novega slovenskega likovnega vrhunskega umetnika/ca mlajše in srednje generacije vsako leto v obdobju 10 let. Leta 2024 bo Galerija Y tako zastopala 10 avtorjev. Pri izboru težimo k čimvečji raznolikosti avtorjev in njihovih del, saj želimo predstavljati tako slikarska kot kiparska umetniška dela, moške in ženske umetnike/ce, različne sloge ter načine ustvarjanja. Prav tako so za nas pomemben kriterij tudi predhodne reference avtorja oziroma njegova/njena aktivna vpetost v delovanje slovenskega umetniškega prostora. Pri izbiri avtorjev dodatno težimo tudi k vzpostavitvi dobrega obojestranskega odnosa, zaupanja ter želje po več letnem sodelovanju; za nas je zelo pomembno, da lahko kot galerija avtorju ponudimo to kar potrebuje, želimo, da se avtorji dobro počutijo, ter da lahko nato več let uspešno delamo skupaj.

Razstava Nove pozicije, Galerija SLOART & Galerija Y, Trubarjeva 79, Ljubljana, foto: Bojan Mijatović

 

Galerijski prostori na Trubarjevi ulici, foto: Vesna Videnovič

Kaj je glavno vodilo delovanja Galerije Y? Po čem se razlikuje od drugih ljubljanskih galerij?
Glavno vodilo Galerije Y je ekskluzivno zastopstvo (v Sloveniji) za izbrane sodobne slovenske umetnike (slikarje/kiparje), mlajše in srednje generacije. Pri tem galerija ne skrbi le za prodajo umetniških del izbranih avtorjev, temveč tudi za njihovo medijsko predstavitev, strokovno uveljavitev ter jim v splošnem želi ponuditi čimbolj celovito podporo. Galerija Y se od preostalih ljubljanskih galerij razlikuje v tem, da skrbi za prodajno in cenovno strategijo, rast in razvoj avtorja, povezovanje z zbiratelji in investitorji ter vstop na mednarodni trg. Z avtorji, ki jih zastopa, galerija vzpostavlja trdno in dolgoletno sodelovanje, ki teži k skupnemu napredku. Zelo pomemben vidik se nam zdi zlasti dober in odkrit odnos med galerijo in umetniki. 

Kakšen je slovenski trg z umetninami? Kakšen je obisk v galeriji, kakšna udeležba na otvoritvah, približno koliko umetnin prodate na mesec in komu?
Slovenski trg še zmeraj večinoma deluje na precej lokalni ravni in je tako posledično, da, precej majhen in omejen, zato je pomembno, da se začne ta trg še bolj odpirati proti mednarodnem prostoru. Prodaja umetniških del v Sloveniji poteka skorajda izključno preko prodajnih galerij, le občasno preko tudi preko dražb in prodajnih sejmov. Z selitvijo v nove prostore na Trubarjevi ulici v Ljubljani smo v naši galeriji zaznali večji obisk ter v splošnem povečan interes za (nakup) sodobne slovenske umetnosti. Tudi z obiskom na otvoritvi naše prve razstave Galerije Y septembra 2019 smo bili zelo zadovoljni, obisk je bil številčen, odzivi na razstavo zelo dobri. V ponudi Galerije SLOART imamo več kot 2000 umetniških del, cenovno zelo različnih razredov, tako da so tudi naši kupci zelo različni; od občasnih kupcev, ljubiteljev umetnosti, darilnega programa, podjetji do resnejših zbirateljev in inštitucij.

Sašo Vrabič, Skupaj, olje na platno, 2018, foto: arhiv Galerije Y

Kakšna je zastopanost slovenskih umetnikov na tujih trgih? Kako se lotevate prodora v tujino?
Tako Galerija SLOART kot Galerija Y trenutno delujeta le na slovenskem trgu. Ta trg je sicer zelo lokalno usmerjen, a na njem je še veliko možnosti za izboljšave, za kar si tudi intenzivno prizadevamo. Vsekakor pa je načrt za Galerijo Y tudi postopen vstop v tujino; usmerjen najprej na bližnje/sosednje umetniške trge, kasneje tudi v širši mednarodni prostor. Pri prodoru v tujino ne želimo biti zaletavi, saj menimo, da lahko le s premišljenimi odločitvami, kje in kako predstavljati naše avtorje, na dolgo roko dosežemo boljši rezultat.

Duša Jesih, Brigade, akril na platno, diptih, 2017, foto: arhiv Galerije Y

Kakšne dejavnosti – poleg razstavljanja – v okviru galerije še opravljate? Kako se je galerijska dejavnost spremenila od nastanka organizacije?
Poleg razstav v galeriji organiziramo tudi dodatne vsebine, namenjene zlasti izobraževanju publike o slovenski umetnosti ter promociji umetnikov – javni pogovori z umetniki, obiski ateljejev, možnost zasebnih vodstev, itd. Poleg tega veliko naših dejavnosti poteka tudi na spletu, na naši spletni strani ter socialnih medijih. Galerija SLOART je bila nameč prvotno formirana kot spletna galerija, ki je sicer tekom let pridobila tudi fizični prostor, a za nas naša spletna dejavnost in predstavitev še zmeraj ostaja pomemben del našega delovanja (predstavitev celotne ponudbe, javna objava cen umetniških del, možnost spletnega nakupa umetnin, predstavitev umetnikov, napovednik razstav, klub zbirateljev, itd.).

Tina Dobrajc, Mela mela mela Melancholia Mon Cher, akril na platno, 2018, foto: arhiv Galerije Y

Kakšna je po vašem mnenju družbena vloga galerije sodobne umetnosti?
Zlasti predstavitev sodobnih avtorjev ter njihove umetniške produkcije tako potencialnim kupcem kot tudi širši javnosti. Poleg prodajne dejavnosti (in s tem direktne podpore sodobnim umetnikom) želimo v naši galeriji tudi izobraževati o trenutni situaciji na področju likovne umetnosti, saj opažamo, da je raven znanja na tem področju v splošnem precej nizka. Želimo biti kar se da dostopni, transparenti ter predstavljati čim različnejše umetnike vseh generacij, njihova umetniška dela in ustvarjalni proces.

Arjan Pregl, Žabec Pepe, olje na platno, 2018, foto: arhiv Galerije Y

Kako je na vašo dejavnost vplivalo odprtje fizičnega razstavnega prostora Galerije Y v Ljubljani?
S selitvijo v nove prostore smo naredili velik korak naprej v razvoju naše galerije, s čimer smo zelo zadovoljni. V prvi vrsti smo sedaj lahko začeli izvajati razstavni prodajni program, kar je za sodobno galerijo zelo velikega pomena. Hkrati nam nov galerijski prostor omogoča tudi organizacijo obrazstavnega programa (pogovori z umetniki, javna vodstva, delavnice itd.), ki je prav tako zelo pomemben del galerijskega programa. Nov svetel prostor omogoča tudi veliko lepšo in ustreznejšo predstavitev umetniških del sodobne slovenske likovne umetnosti, dodatno pa je bolj centralna lokacija doprinesla tudi k večji prepoznavnosti naše galerije in naših avtorjev, ter povečanemu obisku galerije.

 

Odgovarjali so: Ekipa Galerije SLOART (in Galerije Y): Katarina Hergouth, Dominik Vučkovič, Damjan Kosec

Pripravila: Ajda Bračič

Naslovna fotografija: Razstava Nove pozicije, Galerija SLOART & Galerija Y, Trubarjeva 79, Ljubljana, foto: Bojan Mijatović

 

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki