TRI-BABE-00-Paviljon-na-dovriscu-objekta-Tri-babe-foto-Bostjan-Lah-web
ATELIERarhitekti: Tri babe

Lani se je v Mariboru zaključil dve desetletji trajajoč proces prenove srednjeveškega mestnega jedra ob zahodnem obzidju, vezanega na nekdanji minoritski samostan. Kompleks Minoritskega samostana in okoliških stavb je od jeseni tudi formalno združen v instituciji Kulturna četrt Minoriti, s katero upravlja Lutkovno gledališče Maribor. Nad zasnovo in izvedbo enega največjih podvigov te vrste pri nas, po obsegu primerljivega z ljubljanskimi Križankami, so skozi vsa leta bedeli ATELIERarhitekti pod vodstvom prof. Jurija Kobeta.

Zaključni gradnik tega opusa je na videz majhna pritlična zgradba na zahodnem robu prenovljenega Vojašniškega trga v Mariboru – tik ob nekdanjem mestnem obzidju. Nenavadno ime »Tri babe« po legendi izhaja iz tria gostilničarke, njene sestre in hčerke, ki naj bi nekoč vodile gostišče v tej hiši. To je oskrbovalo delavce pristana na Lentu in seveda tudi sam minoritski samostan – kasneje pa vojake, ki so se konec 18. stoletja vselili v stavbe verske ustanove, ki jo je razpustil Jožef II. Po odhodu avstrijske vojske in po zatonu Lenta kot mestnega pristana je celotno območje samostana z okoliškimi zgradbami vred izgubilo na svojem pomenu v mestu in je v naslednjem stoletju postopoma propadalo.

V okviru dolgoletne prenove minoritskega kompleksa je nazadnje vrsta prišla tudi na opuščeno gostinsko stavbo, v katero so se odločili umestiti sprejemne in servisne prostore glasbenih in uprizoritvenih prizorišč Letnega avditorija, Minoritske cerkve in Sodnega stolpa. Na prvi pogled dokaj konvencionalna stavba pa je v sebi skrivala več arhitekturnih izzivov in zanimivosti.

Zunanjščino so v skladu s spomeniškovarstvenimi zahtevami povsem restavrirali in ohranili, le v nekdanje gostilniško dvorišče atrijsko grajene hiše so umestili zastekljen paviljonski prizidek, ki služi kot info točka s prodajo vstopnic in drugega gradiva ter tiskovno središče.

 

Pritlične prostore v obstoječem poslopju tako kot nekdaj zavzema gostinski lokal. V obsežni kletni etaži so dobile prostore garderobe za nastopajoče in sanitarije za obiskovalce, ki so v istem nivoju povezane tako s cerkvijo kot z Letnim avditorijem. V prostorno podstreho pa je umeščen Lutkovni muzej Maribor z ustvarjalnico za otroke, ki se odpira na teraso nad paviljonom info točke – z razgledom na nekdanji minoritski vrt z Letnim avditorijem, Sodni stolp in zaledje mestnega obzidja, vse do Mariborskega Pohorja.

»Prenova sama je v zgradbi razkrila neverjetne plasti zgodovine, ki preko baroka segajo tja do 12. stoletja. Izjemno bogata zgodovina objekta tako tvori pravi prostorski preplet številnih stoletij,« izpostavljajo arhitekti. Stavbna analiza je izvor sedanje zasnove stavbe umestila v zadnjo četrtino 18. stoletja, a odkrite arheološke ostaline dokazujejo, da je hiša bistveno starejša. Ta odkritja so v veliki meri narekovala tudi posege v notranjosti zgradbe, kjer tako ni šlo zgolj za umeščanje željenih programov, marveč tudi za prikaz njene zgodovinske slojevitosti.

Novi program je zahteval povezavo nekdaj funkcionalno bolj ali manj ločenih etaž, z novim stopniščem, ki je zadostilo tej zahtevi, pa je bil razkrit do tedaj neviden prerez objekta. Povezovanje etaž tako ni bilo le fizično oziroma prostorsko, razlagajo avtorji prenove, novo stopnišče tvori v stavbi zarezo, ki deluje kot večnivojska avla in poleg etaž povezuje tudi plasti iz različnih obdobij – z razkritimi različnimi zidavami in prezidavami ta postanejo fizično berljiva.

»Ta berljivost nam je bila ob skrbi za funkcionalnost eno glavnih vodil pri oblikovanju notranjosti,« še poudarjajo arhitekti. »In proces gradnje je hkrati z arheološkimi izkopavanji neposredne okolice zgradbe prinesel resnično mnogo presenečenj.« Tako so bile med prenovo odkrite jame za shranjevanje ledu in za žganje apna, ki so jih arhitekti prezentirali v tlaku. Prav tako so bili očiščeni in prezentirani predhodno povsem zazidani ali prezidani romanski in gotski arhitektonski elementi.

Največje presenečenje ob čiščenju zidovja pa so pomenili kosi velike kiparske kompozicije v nadnaravni velikosti, ki jih strokovnjaki pripisujejo delavnici znamenitega baročnega kiparja Strauba: ti so bili – vključno z dvema povsem ohranjenima glavama – kot navaden gradbeni material vgrajeni v kletno zidovje objekta. Dele teles kompozicije so prezentirali v odprtem lapidariju ob poti k sanitarijam, glavi pa krasita avlo tiskovnega središča.

Mala zgradba na robu Vojašniškega trga, ki so ga prav tako prenovili ATELIERarhitekti, tako ni samo zaključek dolgoletne prenove Minoritov in njegova nujna servisna dopolnitev z vlogo vhodnega objekta – je delo, ki stoji samo zase in v zgoščeni obliki govori o nenavadno pestri in dolgi zgodovini tega dela Maribora.

Kletna povezava z Minoritsko cerkvijo
Situacija
Tloris kleti
Tloris pritličja
Tloris mansarde
Prerez
Angelska glava ob odkritju, foto B. Slokan

 

Ime projekta: Tri babe – lutkovni muzej in vstopna info točka za kompleks Minoriti
Avtorji: ATELIERarhitekti (prof. Jurij Kobe, Nataša Blažko, Tanja Paulin, Maja Kovačič, Ina Radšel)
Lokacija: Vojašniški trg, Maribor

Leto načrtovanja: 2018
Leto izvedbe: 2020–2021

Površine skupaj: 1091,50 m² bruto / 895,80 m² neto
Klet: 447 m²
Pritličje: 317,85 m²
Podstrešje: 326,65 m²
Parcela: 572,30 m²
Pozidana površina: 375,70 m²

Projektanti:
Gradbene konstrukcije: Franc Žugel
Elektro inštalacije: Tomaž Peterlin
Strojne inštalacije: Tomislav Celarc

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Makro 5 gradnje d.o.o.
Inštalacije: Inštalacije Lazar s.p.
Notranja oprema: Atlas oprema d.o.o.
Zunanja ureditev: Makro 5 gradnje d.o.o.

Dobavitelji:
Notranja oprema: Atlas oprema d.o.o.
Notranje stavbo pohištvo: Kograd Igem d.o.o.
Zunanja ureditev: Makro 5 gradnje d.o.o.
Ograje: BS VAR d.o.o.
Svetila: Arcadia d.o.o.
Lesena nosilna konstrukcija in kritina: Streha in več s.p.
Zunanje stavbno pohištvo: Gašper trženje d.o.o.

Fotografije: Boštjan Lah

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki