nasl
Bartlettova mednarodna poletna delavnica v Ljubljani: Disputing empty landscapes (12-17 September)

Prijave do 4. julija; izvedba odvisna od stevila prijav!

V sodelovanju z: KUDC3

Development Planning Unit, podiplomska raziskovalna in izobrazevalna institucija pod okriljem Fakultete za grajeno okolje Bartlett, se osredotoca na trajnostne in socialno, ekonomsko ter prostorsko pravicne razvojne prakse v drzavah v razvoju.

Od leta 2009 z lokalnimi partnerji 0rganizirajo poletne delavnice v mestih sirom sveta. Delavnice uporabljajo prostorske realnosti v izbranih mestih kot laboratorij za snovanje socialno odgovornih oblikovnih in programskih resitev. Namenjene so spodbujanju kriticnega razmisleka o vlogi oblikovacev, arhitektov, urbanistov in ostalih akterjev vkljucenih v urejanje prostora pri oblikovanju socialno in prostorsko pravicnejsih mest.

Letos Bartlett v sodelovanju s KUD C3, nevladno organizacijo za analizo sodobnih urbanih trendov, prvic nacrtuje poletno delavnico tudi v Ljubljani. Izbrana tema so nedokoncana gradbisca in zapuscene gradbene jame v srediscu mesta. Kot ugotavljajo organizatorji delavnice, sta nedodelana vizija in pomanjkljiva zakonodaja urejanja zapuscenih mestnih prostorov privedli do zaskrbljujoce izvotljene pokrajine. Dosedanje resitve (parkirisca, uporaba gradbiscnih ograj za oglasevanje) ne izboljsujejo kvalitete grajenega okolja.

Namen delavnice je kriticna analiza dosedanjih resitev, razvoj predlogov primernejish zacasnih rab ter izdelava alternativnih dolgorocnih scenarijev za trajnostni razvoj obravnavanih prostorov. Bartlett in KUD C3 k sodelovanju vabita studente in mlade profesionalce. Vec informacij na: https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/programmes/summerlab/2016-series/ljubljana.

Pohitite, prijave samo se do 4.7.!

Pripravila: katja Starc

2016_v2_miniature

Mailchimp brez napisa

Povezani članki