1046300
»Če ne želiš rešiti problema, ustanovi ministrstvo.«

Dobra novica: končno smo dobili ministrstvo, ki bo poskrbelo za dostopna stanovanja. Slaba novica: ta stanovanja še ne bodo zgrajena kmalu, ampak šele nekoč v prihodnosti.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je mandat začelo manj ambiciozno, kot so napovedovali v predvolilnem času. Obljubljali so od 20.000 do celo 30.000 novih stanovanj, a bomo volivci morali biti zadovoljni z nekoliko nižjo številko. Na predstavitvi v državnem zboru je namreč novi minister napovedal, da je cilj ministrstva v prvem mandatu delovanja vzpostaviti sistem, ki bo zmožen na leto zgraditi 2000 stanovanj, do konca tega mandata pa napoveduje začetek gradnje 5000 stanovanj.

Do naslednjega mandata, torej dobra tri leta, se bo sto novih uradnikov ministrstva za solidarno prihodnost intenzivno ukvarjalo s tem sistemom, ki naj bi potem produciral stanovanja za vse.

Razvoj sistema gradnje solidarnostnih stanovanj v prihodnosti nas bo stal vsaj okoli tri milijone evrov na leto. Ocena temelji na grobem izračunu na podlagi povprečne bruto plače v državni upravi, ki znaša okoli 2400 evrov in ne upošteva malic, potnih stroškov, najema prostorov, opreme in drugih obratovalnih stroškov. S tem denarjem bi država lahko odkupila že kar nekaj zemljišč, na katerih bi v prihodnje lahko gradila nova stanovanja.

Prvi problem, na katerega bodo razvijalci sistema naleteli, bo: kje sploh graditi nova stanovanja? Tudi če bi danes imeli zagotovljenih dovolj sredstev za gradnjo 30.000 stanovanj, bi imeli veliko težavo, kam jih umestiti. Mestna središča so pozidana ali rezervirana za neki drug tip stanovanj, ki je zunaj kupne moči 99 odstotkov prebivalstva. Prazna območja v mestih pa država ali lokalni oblastniki raje prodajo tako imenovanim developerjem.

Ti gradijo stolpnice, ki so videti kot zlate palice in katerih prvotni namen ni služiti prebivalstvu, ampak obljubljajo trdnost neke finančne naložbe. Slabo banko so že ukinili in zemljišč, ki bi bila primerna za nova stanovanja, niso prenesli na javne sklade, kot je bilo obljubljeno. To bi bilo sicer logično, glede na to, da so zemljišča prišla v last države prav z javnim denarjem prek obsežne dokapitalizacije bank pred leti. Ob tem ni nobena koalicijska stranka protestirala ali izstopila iz koalicije. Pozabili so pač na obljubo.

A ko bodo novi uradniki ministrstva zemljišča končno pridobili, bo razvoj sistema naletel na naslednji problem: urbanizem. V Sloveniji je uveljavljena doktrina generičnega mesta. Vse je mogoče povsod. To urejajo zelo kompleksni prostorski akti, ki v končni fazi spodbujajo le gradnjo ograjenih vila blokov. Ta tipologija je po veljavnih prostorskih dokumentih najučinkovitejša. Celostnega načrtovanja mestnih četrti pri nas ni ali pa so redke izjeme. Generično mesto temelji na določeni meri stihije, ki lahko dobro deluje v pragmatičnih in razvitih družbah, lahko pa je katastrofalna v okoljih z nizko prostorsko kulturo, kot je naša. A urbanistično načrtovanje ni v pristojnosti novega ministrstva in bo pri tem precej nemočno.

In ko bodo nova stanovanja končno umeščena v prostor, bodo uradniki novega ministrstva naleteli na naslednji problem –​ neznosno počasno in birokratsko zahtevno pridobivanje gradbenih dovoljenj. To so problemi, s katerimi se srečuje vsak, ki želi reševati stanovanjski problem. Na koncu pa bo sledilo še vprašanje financiranja (pri katerem običajno veliko dobrih idej propade).

Ampak vsi opisani problemi niso nič novega, česar ne bi bolj ali manj učinkovito reševali državni uslužbenci obstoječih ministrstev, občin, skladov že zdaj. Vsebine, ki jih novo ministrstvo naslavlja (poleg stanovanjskih politik, še dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo), zato niso zares predmet prihodnosti, ampak jih potrebujemo zdaj. Ob ustanavljanju novega ministrstva mi tako pride na misel eden od Churchillovih citatov: »Če ne želiš rešiti problema, ustanovi komisijo.« Zdi se mi, da slovenski politiki že več let sledijo temu načelu. Bojim pa se, da to izjavo lahko še dopolnijo: »Če ne želiš rešiti problema, ustanovi ministrstvo.«

Izpostaviti bi želel še en kritičen pogled: poimenovanje novega ministrstva namreč namiguje, da živimo v nesolidarni družbi. Kar pa ni res. Solidarnost (skupno skrb za najšibkejše) imamo instrumentalizirano. Za solidarnost plačujemo vrsto davkov, prispevke od plač in druge solidarnostne dajatve. Vendar je naša solidarnost dvakrat zlorabljena: od zgoraj in od spodaj. Od zgoraj jo zlorabljajo politične elite z (včasih namerno) neučinkovitostjo, od spodaj pa številni posamezniki, ki znajo optimizirati svoje prihodke tako, da so upravičeni do socialnih transferjev, do katerih sicer ne bi bili. Pri preprečevanju zlorab bi imelo novo ministrstvo lahko veliko dela. Obljubljanje solidarnosti v nedefinirani prihodnosti ni nič drugega kot odprt račun za nove davke in dajatve.

V Sloveniji že imamo sistem, ki zgradi 3600 stanovanj na leto. Toliko jih namreč beleži statistični urad. Ta sistem je zgrajen od spodaj navzgor. Gre za ljudi, ki ne čakajo države, da bo rešila problem od zgoraj navzdol, ampak ga rešijo sami. Solidarno od države bi bilo že, če bi uredila urbanizem tako, da bi bile te gradnje bolj skladne s prostorom in da bi poenostavila zapletene birokratske postopke gradnje. S prihranki bi ustvarili dovolj, da bi temu sistemu dodali še toliko solidarnostnih stanovanj, kolikor jih kot družba potrebujemo.

Načrtovanje novih stanovanj ni izolirano področje, ampak preplet številnih človeških dejavnosti. Od mobilnosti, ki temelji skoraj v celoti na avtomobilskem prometu, preskrbe s hrano, ki je še vedno več kot pol uvozimo iz tujine, do zagotavljanja novih delovnih mest. Minister je ob ustanovitvi novega ministrstva pojasnil, da mora biti prihodnost solidarna ali pa je sploh ne bo. Lahko bi dodali, da je lažje obljubljati solidarno prihodnost kot zagotavljati solidarno sedanjost.

Napisal: Matevž Granda
Foto: Tomaž Skale

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

 

 

 

Mailchimp brez napisa

Povezani članki