dessa-skupaj-zmoremo-pia-gerbec-kolaz-b
DESSA: Skupaj znamo najbolje – slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki

V galeriji DESSA je trenutno na ogled razstava Skupaj zmoremo najbolje: slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki, ki v ospredje postavlja inženirsko-arhitekturne dosežke slovenskih avtorjev nastalih v zadnjih šestdesetih letih v Sloveniji in tujini.

Kuratorke Kristina Dešman, Maja Ivanič, Špela Kuhar, Špela Nardoni Kovač, Vesna Perovnik, Damijana Zaviršek Hudnik so temo predstavile sistematično – v uvodniku obiskovalca seznanijo z razvojem gradbeno-inženirske panoge v Sloveniji preko primerov, primerljivih z napredkom evropskega in svetovnega prostora.

Vsebina razstave je nato razčlenjena v sklope glede na tipe konstrukcije, ki zajemajo premostitve za pešce in kolesarje, prometne premostitve, avtocestne strukture, predore, stolpe in višinske konstrukcije, žičnice in vzpenjače ter lupine. Tako kategoriziranih in podrobno opisanih je 40 predstavljenih objektov.

Pri izboru del so avtorice upoštevale širok spekter kriterijev, kot so inovativnost, drznost, konstrukcijska logičnost, ekonomska upravičenost, estetika, racionalnost pri uporabi materialov, premišljena umeščenost v prostor, (več)funkcionalnost, skladnost s prostorskim in kulturnim kontekstom, razumevanje in spoštovanje značilnosti krajine ter upoštevanje in ohranjanje naravnih procesov na območju gradnje. Ne glede na številčnost kriterijev smo skozi razstavo priča delom, ki dokazujejo, kaj vse omogoča uspešno sodelovanje strok.

Razstava je pomemben korak k ozaveščanju o manj izpostavljenem področju inženirsko-arhitekturnega ustvarjanja in bogastvu tehnične dediščine, ki so nam jo zapustili slovenski ustvarjalci. Tehnično načrtovanje namreč ustvarja pogoje za delovanje različnih tehnoloških procesov, umeščanje naprav, izboljšanje povezav, komunikacij in transporta ter nenazadnje omogoča nemoteno delovanje marsikaterih (vsakodnevnih) aktivnosti.

Ne smemo pa pozabiti, da lahko do rezultatov, kot so razstavljeni primeri, pridemo le z uspešnim dialogom med strokami, ki lahko vsaka po svoje prispevajo k kvaliteti načrtovanega.

 

Več na povezavi.

 

Pripravila: Pia Gerbec

Mailchimp brez napisa

Povezani članki