01-1nagrada-podezelje
Dom prihodnosti: 1. nagrada – hiša na podeželju

Projekt je zasnovan na enostavni osnovni celici, ki je razdeljena na dva dela. Avtorica je projekt poimenovala SISTEM 6’9. Sistem 6’9 omogoča prilagojeno bivanje širokemu krogu naročnikov z majhnimi prostorskimi modifikacijami znotraj generičnega ovoja tako, da dopušča popolno uporabniško svobodo. Svoje ime dolguje osnovnemu gabaritu kvadra 9x6x6 metrov, poleg tega pa zmnožku možnih kombinacij svojih komponent – servisnega jedra in bivalnega prostora. Sestavljanje komponent je  mogoče po principu »razreži in sestavi svoje bivališče«. Permutacije ponujenih tlorisnih zasnov omogočajo različne funkcionalne rešitve: od običajne družinske celice, do študentskih sob, medgeneracijskih skupnosti in dela na domu. Strukturno je objekt škatla v škatli. Nosilna konstrukcija je obodna, notranje stene pa so nenosilne. To omogoča opisano prilagodljivost sistema. Sistem pa ni fleksibilen le navznoter, ampak tudi navzven – v širši grajeni prostor. Avtorica se ni opredelila, ali je objekt odgovor v kategoriji Hiša v mestu ali Hiša na podeželju. Deluje v obeh kategorijah in s tem pod vprašaj postavlja ločnico med urbanim in ruralnim v sodobnem svetu in bivanju. Objekt lahko stoji samostojno ali v različnih gradacijah gostote primestnega ali mestnega okolja. Predlagana rešitev je enostavna, konsistentna in celostna.

Razreži in sestavi svoje bivališče

 

Avtorica: Nika Bronič

 

Partner natečaja:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki