01-posebna-2
Dom prihodnosti: posebna omemba 2 – hiša v mestu

Projekt “Igra” dosledno sledi konceptu, ki upošteva poglobljen razmislek o sodobnem, urbanem bivanju. Objekt je zasnova kot odprta, modularna, skeletna struktura, v kateri se izmenjujejo zaprti (bivalni/privatni) volumni in odprti (skupni/pol-javni) prostori. Tlorisi stanovanj so fleksibilni in sproščeni ter omogočajo enostavno prilagajanje glede na potrebe uporabnika. Posebna kvaliteta tega projekta se kaže v oblikovanju in dimenzioniranju skupnih prostorov uporabnikov. Gre za prostore sobivanja, za vmesne prostore, ki po eni strani prevzemajo vlogo podaljška stanovanja, po drugi strani pa so to pol-privatni podaljški ulice. Projekt ima kljub svojim kvalitetam tudi nekaj šibkih točk. Urbanistično gledano je javni parter hiše od glavne ulice žal odrezan z garažo, glavni dostop in dovoz v hišo pa sta nekoliko nerodno organizirana na stranski fasadi. Fasada hiše je v konceptu in načrtih zasnovana inventivno, iz treh slojev, ki so obnovljivi; vizualizacija fasade pa tega ne prikazuje dosledno. Elaborat prav tako krši osnovni natečajni pogoj. Objekt ne predvideva Lumar lesene tehnologije gradnje, predvidena konstrukcija objekta je namreč jeklena. Zaradi te kršitve projekt ne more biti prejemnik nagrade. Kljub temu pa zaradi zaradi doslednega in zrelega koncepta ter zaradi dobre prostorske zasnove zasluži omembo, kot zelo dobra arhitekturna rešitev za prihodnost.

 

 

Avtorja:

Simona Nikolovska
Lev Rahovsky Šuligoj

 

Partner natečaja:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki