01_2nagrada-mesto
Dom prihodnosti: 2. nagrada – hiša v mestu

Projekt je uveden z jasno analizo stanja in s konceptom, ki pogumno izhaja iz slogana o »spremembah, za katere ni prostora.« Svežo in dosledno zasnovo od nekaterih drugih podobno radikalnih projektov ločuje upoštevanje novih realnosti bivanja in dela, ki pa so vedno kritično premišljene. Nove oblike bivanja in dela so pač enako lahko osvobajajoče in tlačiteljske. Zato je projekt dosledna in včasih skoraj pretirano determinirana šahovnica, obenem pa tudi povsem odprto polje pogajanj, prilagajanj in sprememb. Rezultat je hitro berljiv in obenem kompleksen, preprost in učinkovit, obenem pa tudi ambivalenten ambient – v vseh teh lastnostih mnogo bolj kot prevladujoče stanovanjske gradnje odgovarja spremenjenemu karakterju urbanega tkiva. Obsežna analiza različnih scenarijev in sproščena dekonstrukcija funkcionalističnega tlorisa nedvomno pogumno načenja nove oblike bivanja – stavba bi lahko bila prav spodobna eksperimentalna najemniška hiša ali pa stanovanjska zadruga. Po drugi strani pa je vseobsegajoč zunanji hodnik resda enakovreden, obenem pa tudi pretirano določujoč element nadzora. Pomeni transparentno polje pogajanj nujno tudi panoptikon brez zasebnosti? V vsakem primeru je projekt pogumen in morda najbolj dosleden razmislek o nasprotujočih si silnicah prihodnjega urbanega bivanja, ki združuje poglobljeno analizo, fleksibilno zasnovo scenarijev ter niansirano obravnavo konstrukcije, instalacij in materialov.

Čas za spremembe, za katere ni prostora

Vzpostavimo element, ki hkrati odgovarja na primarne človekove potrebe in je stalnica v kreiranju prostora

Organizacija nenačrtovanega

Konstrukcija nespremenljivga, organizacija prostorv – montažni paneli LUMAR

klet

pritličje

1. nadstropje

2. nadstropje

mansarda

streha

prerez aa, prerez bb

fasade

 

Avtor: Sebastjan Cvelbar

 

Partner natečaja:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki