03-3nagrada-mesto
Dom prihodnosti: 3. nagrada – hiša v mestu

Arhitekturna rešitev raziskuje prilagodljivost habitata. Program deli na dva dela, zasebni in poljavni. Vertikalna bariera med njima pa je odprt prostor, sredi katerega raste drevo ginko. To je tudi poetična podstat projekta, saj je ginko rastlina, znana po svoji izjemni prilagoditvi habitatu.  Poljavni del združuje funkcije, ki si jih stanovalci delijo, oz. najemajo znotraj stanovanjske skupnosti. Ti prostori so kolesarnica, pralnica, prostor ta druženje (predavalnica) in v zgornji etaži prostor za delo. Osrednji motiv predloga je iskanje časovno nedoločenega procesa, ki bivanju prihodnosti omogoča izboljšanja glede na nepredvidljive družbene potrebe in gospodarska stanja in ne radikalnega in eno poteznega predloga. Strukturno je objekt zasnovan s štirimi nosilnimi potezamo (zgrajenimi z leseno modularno tehnologijo Lumar) znotraj katerih je mogoče nanizati širok spekter različnih načinov uporabe. Avtorji so raziskovali tudi širši kontekst obstoječih (manj kvalitetnih) urbanih gradenj, ki bi jih z idejo predvidene modularnosti lahko povezovali v bolj strnjene ulične gradnje, ki bi delovala na ideji večje pragmatičnosti in prilagodljivosti bivanja, hkrati pa bi dolgoročno tako lahko tudi reševali težave urbanizma. Glavna pomanjkljivost projekta so slabo rešene komunikacije, saj prehajajo preko poljavnega programa tako, da se komunikacijske poti križajo s predvidenimi funkcijami in jih s tem okrnijo. Pomanjkljiva je tudi prostorska predstavitev koncepta.

 

Pritličje

1. nadstropje

2. nadstropje

mansarda

prerez AA

prerez BB

prerez CC

prilagodljivost tiplogije

 

Avtorji:

Eva Razložnik
Manca Košir
Jan Kozinc

 

 

Partner natečaja:

Mailchimp brez napisa

Povezani članki