www_01_vilamravljevi_byninakurnik
Iztok Vodušek, Marko Doleček: Hiša na kraškem robu

Na hribu, poraslim s trtami in sadnim drevjem, med Vipavsko dolino na eni in Kraško planoto na drugi strani, leži idiličen zaselek Mravljevi. Stare mediteranske kamnite domačije prevladujejo na grebenu, kot bi bile tam že od nekdaj. Ena od njih je bila pred kratkim prenovljena.

www_vilamravljevi_byninakurnik-13

www_vilamravljevi_byninakurnik-17

www_vilamravljevi_byninakurnik-10

Stanovanjski objekt je bil prenovljen v prvotnem gabaritu. Gospodarski objekt ob njem je bil preveč dotrajan, zato so na njegovem mestu zgradili sodoben objekt, ki pa spoštuje občutljiv krajinsko arhitekturni kontekst.

Kompleks je namenjen namestitvenim dejavnostim. V stanovanjski hiši so bivalni prostori: dnevni prostor z jedilnico, kuhinjo in vinsko kletjo ter tri sobe s sanitarijami. V novem objektu so spremljevalne dejavnosti: skupni prostori, prostor za oddih, savna in energetska postaja.

www_vilamravljevi_byninakurnik-3

www_vilamravljevi_byninakurnik-4

www_vilamravljevi_byninakurnik-20

Stanovanjska hiša je značilna kamnita mediteranska hiša, ki je bila v več fazah dograjena. Kamniti zidovi so ostali nedotaknjeni, etažna plošča med pritličjem in nadstropjem je bila zamenjana z novo betonsko. Novo je tudi jekleno stopnišče. Strop v prvem nadstropju je ohranjen originalen. Leseni stropniki so krtačeni, ohranjeni so vsi detajli: jeklene spone, žeblji, ipd. S tem so avtorji prenove ohranili avtentično ambientalno vzdušje.

www_vilamravljevi_byninakurnik-7

www_vilamravljevi_byninakurnik-8

www_vilamravljevi_byninakurnik-28

Material, ki je ostal od rušitev, so ponovno uporabili pri gradnji novega nadomestnega objekta. Ometi v objektih so glineni. Avtorji pravijo, da so se k tej rešitvi, ki ni značilna ta to območje, zatekli zato, ker ustvarja izvrstno klimo v notranjosti.  Na mestih, kjer je bil kamnit zid v dobrem stanju, so ga pustili vidnega. Tla v bivalnih prostorih prekriva brušena betonska plošča, ki spominja na teraco. Površina deluje precej elementarno, vendar prijetno in skladno z ambienti. V spalnih prostorih prevladuje hrastov parket.

www_vilamravljevi_byninakurnik-23

www_vilamravljevi_byninakurnik-27

Pomožni objekt, na mestu nekdanjega gospodarskega, izraža popolnoma drugačen karakter. Betonski volumen, vstavljen med kamnite stene, lebdi nad obstoječim kamnitim zidom. Naklon strehe je bolj strm kot pri stanovanjskem in spominja na tipologijo streh kritih s škriljem. Čelni fasadi sta v celoti zastekljeni. Objekt uokvirja veduto na kraško planoto.  V notranjosti so uporabljeni enaki materiali kot v stanovanjski hiši.

www_vilamravljevi_byninakurnik-2

Energetska zasnova objektov sledi sodobnim smernicam: ogrevanje na toplotno črpalko s talnim gretjem, delno tudi stenskim. Na strehah so vgrajene fotovoltaične celice za proizvodnjo električne energije in ogrevanje sanitarne vode. Celoten je energetsko samozadosten.

Model

Tloris situacije

Model

Stanovanjski objekt: tloris pritličja

Model

Stanovanjski objekt: tloris nadstropja

Model

Stanovanjski objekt: tloris mansarde

 

Model

Stanovanjski objekt: tloris

Model

Nadomestni objekt

 

Ime projekta: Vila Mravljevi
Avtor projekta: Iztok Vodušek, Marko Doleček (A-biro d.o.o.)
Lokacija: Preserje, Branik

Leto izvedbe: 2016

Foto: Nina Kurnik

Podprite nastajanje spletnih in tiskanih vsebin Outsider z naročilom!

Celoletna naročnina

Mailchimp brez napisa

Povezani članki