KatusicKocbekArhitekti-OHBP-Varazdin-4-atrij2-Foto-Bosnic+Dorotic-web
Katušić Kocbek arhitekti: Stavba nujne medicinske pomoči v Varaždinu

Katušić Kocbek arhitekti, ki delujejo med Ljubljano in Zagrebom, so v Varaždinu zasnovali novo stavbo splošne bolnišnice, ki z zadržanim arhitekturnim izrazom stopa v stik z izvorno modernistično zasnovo bolnišničnega kompleksa, obenem pa vanj vrača človeku prijazno merilo paviljonske pozidave v parkovnem zelenju.

V novi stavbi so združeni trije programi: nujna medicinska pomoč, dnevna kirurgija in dnevna bolnica. Hiša se nahaja v kompleksu splošne bolnice Varaždin. Ta iz nekdanje paviljonske pozidave vse bolj postaja konglomerat objektov, ki jih dograjujejo glede na potrebe in glede na razpoložljiva sredstva.

Prva faza projekta so bile programska in urbanistična študija ter analiza, na podlagi katerih so arhitekti pripravili urbanistični predlog razvoja bolnišničnega kompleksa tako, da bodo eventualni novi objekti funkcionalno in urbanistično dopolnili obstoječe stavbno tkivo. V fazi urbanistične zasnove so rešili tudi prometno ureditev v kompleksu in na novo vzpostavili nadzemne povezave med programi.

Nova stavba nujne medicinske pomoči stoji ob vhodu v bolnišnični kompleks, vpeta med zgradbe interne medicine, ginekologije in bodočega centralnega operacijskega bloka. Da bi čim bolj obdržali parkovni značaj območja, so program razdelili na dva volumna med zelenjem.

V višjem volumnu je v pritličju nujna medicinska pomoč, ki je funkcionalno logično povezana z dnevno kirurgijo v nadstropju, v nižjem, pritličnem, volumnu pa je dnevna bolnica. Volumna sta med seboj povezana s hodnikom, ki deli atrij na dva dela, in z nadkrito »pasarelo« oziroma »gankom«, kot so ga poimenovali avtorji: ta deluje kot nadstrešnica nad vhodi, zagotavlja senčenje prostorov, orientiranih na jug, in intimo pri uvozu vozil prve pomoči ter tvori mikroambiente v parkovnem merilu. »Gank je namenjen zaposlenim in obiskovalcem celotne bolnice, ne le tistim iz stavbe nujne medicinske pomoči, dnevne kirurgije in dnevne bolnice,« razlagajo arhitekti. »Zato bi jo lahko poimenovali kar gank urgenca.«

Jasni programski zasnovi sledi materializacija stavbnega ovoja. Kot odgovor na uporabo opeke v lokalnem stavbarstvu so arhitekti stavbo oblekli v opeko, »gank« pa pustili v vidnem betonu in tako v modernistični maniri funkcijo združili z neposrednim konstrukcijskim izrazom. Opečni fasadni ovoj je dodatno razrahljan z vzorci, ki sledijo volumenski delitvi poslopij.

Zasnova tlorisov odgovarja na vse kompleksne zahteve ustroja, kakršen je medicinski program: ločitev na javno/službeno, čisto/nečisto itd. Materializacija interierja je podrejena funkciji – za lažjo berljivost dostopnosti pacientom in obiskovalcem so tako uporabili enostavno prostorsko kodiranje s talnimi kavčukovimi oblogami v različnih barvah.

Situacija
Aksonometrija

 

 

Tloris pritličja
Tloris nadstropja
Prerez

 

Ime projekta: Stavba nujne medicinske pomoči z dnevno kirurgijo in dnevno bolnico v Varaždinu
Avtor projekta: Davor Katušić, Jana Kocbek in Antonija Anđelić (Katušić Kocbek arhitekti)
Investitor: Splošna bolnica Varaždin
Lokacija: Varaždin, Hrvaška

Leto načrtovanja: 2018–19
Leto izvedbe: 2020–22

Površine skupaj: 3255 m² bruto
Parcela: 53.452 m²
Pozidana površina: 2046,5 m²

Projektanti:
Gradbene konstrukcije: Ivan Dolovčak, Statika GIF d.o.o.
Medicinska tehnologija: Biserka Gorski, Gorski d.o.o.
Elektroinštalacije: Nives Drusany Flegar, PB Naglić d.o.o.
Strojne napeljave: Davor Facković in Luka Čižmek, Lid strojari d.o.o.
Vodovod in kanalizacija: Ante Ljubičić, PB Naglić d.o.o.
Gradbena fizika: Mateo Biluš, AKFZ studio d.o.o.
Varstvo pred požarom: Matija Žerjav, Inspekting d.o.o.

Izvajalci:
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Konzorcij Sviting d.o.o. in B3 d.o.o.

Gradbeni materiali:
Fasadna opeka: San Anselmo
Stavbno pohištvo: Wicona
Vrata: Metalind, Assa Abloy
Razsvetljava: Intra Lighting d.o.o.
Talne obloge: ADDE d.o.o.

Pripravil: Luka Jerman
Foto: Bosnić + Dorotić

*

Vsebine, ki jih objavljamo na spletu, so drugačne od vsebin v tiskani reviji. Revija in splet imata ločeni uredniški zasnovi. Z naročilom revije podprete oboje, spletne in tiskane vsebine, in omogočite Outsiderjevo ustvarjanje na različnih kanalih. 

Naročite se lahko v spletni trgovini ali pa nam pišite na: [email protected]

Hvala!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki