Kolopark
Kolopark

Majhna parcela ob robu Tivolija, ki se na prvi pogled zdi kot degradiran ostanek manjvredne predmestne pozidave s konca 19. stoletja, bi pravzaprav lahko z malo spretnosti spletla presenetljivo bogato zgodbo o zgodah in nezgodah mesta Ljubljane skozi zgodovino. Obokan vhod v zaklonišče v pobočju Šišenskega hriba, ki ga je širši javnosti razkrilo rušenje stare hiše pred nekaj leti, je dovolj očiten namig na burno 20. stoletje; divje parkirišče, ki je do pred kratkim zasedalo območje, pa je presenetljivo razkrilo fragment rimskega napisa iz časa antične Emone, čez katerega so še pred kratkim brezbrižno vozili avtomobili. Najnovejšo plast na tem nepričakovanem mestu presežka zgodovine pa je mestna občina dodala z ureditvijo kolesarskega parka za mladino. Oblikovanje majhne razgibane topografije je bolj tipološka kot prostorska popestritev mestnega okolja, saj mora zaradi funkcionalnih zahtev variirane kolesarske steze zanikati odnos do preteklih spominskih plasti, na katerih je ustvarjena. Po drugi strani pa poseg pomeni redek, četudi minimalen poskus razširitve mestnega parka, ki se je v zadnjih desetletjih na račun Hale Tivoli in obsežnih parkirišč samo še krčil. Morda pa zaznamuje mala ureditev koloparka tudi vrednostni preobrat odnosa do največjega mestnega parka?

Besedilo: Miloš Kosec

Avtorji projekta:

Zunanja ureditev: Špela Kokalj
Kolesarski poligon: Zavod Aliansa
Poimenovanje in CGP: Marko Miladinović, Darko Miladinović
Investitor: MOL
Fotograf: Arhiv avtorjev
Lokacija: Ljubljana, Spodnja Šiška, Celovška cesta 41

 


 

Naročnina na revijo Outsider

Mailchimp brez napisa

Povezani članki