kombinat_ng_3
Kombinat: Prenova Upravne enote Nova Gorica

Monumentalno stavbo ob trgu Edvarda Kardelja v Novi Gorici je za Okrajni ljudski odbor med leti 1948 in 1951 načrtoval arhitekt Vinko Glanz. 94 metrov dolg objekt zaznamujeta fasada z enakomernim rastrom okenskih odprtin in monumentalnim portalom ter pokrita loža, ki se ob trgu razteza po celotni dolžini objekta.

Občinska stavba Nova Gorica arhitekta Vinka Glanza

Pritlično etažo zahodnega trakta so za potrebe Upravne enote Nova Gorica prenovili arhitekti iz biroja Kombinat. Ker je objekt zaščiten kot spomenik lokalnega pomena, so morali pri zasnovi usklajevati želje naročnika po oblikovanju sodobnega delovnega okolja in zahtevne kulturno-varstvene pogoje, kar je predstavljalo velik izziv pri projektiranju. Projekt tako združuje ponovno vzpostavljanje originalnih lastnosti stavbe, kot so raster delitve prostorov, tlaki in stavbno pohištvo, ter zasnovo nove pisarniške opreme.

Pisarniški prostori so zaradi manjšega deleža spomeniško zaščitenih elementov zasnovani bolj sproščeno, vseeno pa je vizualni jezik skladen z obstoječim in ni pompozen. Reprezentativen delovni pult iz orehovega lesa in belega kamna členijo rdeči stebri, katerih raster sledi rastru tlorisa stavbe. Pisalne mize za njim so izvedene v nežnejših tonih hrastovega lesa ter svetlo modre barve. Poleg pulta prostor na dva dela, za zaposlene ter za obiskovalce, jasno razdeli tudi sprememba tlaka iz parketa v teraco.

Hodnik, ki povezuje pisarne, je med prenovo doživel korenitejšo spremembo – odstranili so namreč zadnjo sobo, s čimer so odprli pogled na kamnito ložo ob stavbi. Na hodniku so zaradi višje stopnje zaščite arhitekti ohranili originalno materialnost, le vrata in del tlakov iz teraca je bilo na novo izvedenih po vzoru prvotnih. Poleg tega so dodali premično pohištvo iz hrastovega lesa.

Skozi celoten projekt prenove so arhitekti iskali ravnovesje med vnašanjem lastne avtorske poteze in ohranjanjem ter ponovnim vzpostavljanjem originalne zasnove Vinka Glanza – dosegli so ga z ohranitvijo materialnosti sten in tlakov ter sodobno oblikovanim pohištvom. Kot je izpostavila vodja projekta Ana Grk, je pri prenovah poleg raziskovanja originalne zasnove in materialnosti zahteven izziv tudi najti vešče in zagnane izvajalce, ki obvladajo določene tehnike vgradnje in obdelave materialov. Odgovornost, ki jo nosi arhitekt pri takem projektu, po njenih besedah ne obsega le skrbnega razmisleka o tem, kaj ohraniti ter kaj spremeniti, temveč predvsem navdušiti naročnika nad kvalitetami obstoječe zasnove.

 

 

Ime projekta : Prenova prostorov za sprejem strank Upravne enote Nova Gorica
Arhitektura: Kombinat d.o.o.
Arhitekt stavbe: Vinko Glanz
Investitor: Ministrstvo za javno upravo

Lokacija: Nova Gorica

Leto načrtovanja: 2023
Leto izvedbe: 2023-2024

Površine: 217 m2

Projektanti: Kombinat d.o.o.

Odgovorni konzervatorki ZVKDS OE Nova Gorica: dr. Alenka Di Battista, Katja Kosič
Elektro instalacije: Rei inženiring d.o.o.
Strojne napeljave: Projekt Rant
Glavni izvajalec gradbeno-obrtniških del: Vale AS d.o.o.
Notranja oprema: Atlas Oprema d.o.o.

Fotograf: Miran Kambrič

Napisala: Neva Mandić

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Mailchimp brez napisa

Povezani članki