arh Marjeta Cerne & Bor Ivacic  Mineralka, Cerknica, 2020
Marjeta Černe, Bor Ivačič, Tomaž Stražar: Mineralka

Nova poslovna stavba v Cerknici je umeščena v zeleno okolico in z njo komunicira skozi velike odprtine. Za projektom stojijo arhitekti Marjeta Černe, Bor Ivačič in Tomaž Stražar.

Stavba je umeščena v industrijsko cono na obrobju Cerknice, vendar bi ob pogledih navzven prej pomislili, da stoji sredi neokrnjene narave. V parku pred proizvodnimi halami je nastal nov poslovni objekt s pisarnami uprave. Arhitekti so objekt previdno umestili tako, da so bila ohranjena vsa obstoječa drevesa. Prav ta novim pisarnam namreč dajejo dodano vrednost. V nadstropju se notranjosti dotikajo mogočne krošnje, pisarni direktorja in tajništva v pritličju pa se nadaljujejo v teraso, ki jo prekriva previsni del nadstropja.

»Arhitekturna zasnova objekta je zelo enostavna, sestavljena je iz dveh rahlo zamaknjenih volumnov: pritličja – podstavka, ki je pretežno zaprt (se odpira le v obeh pisarnah, vhodnem delu in sejni sobi) ter po daljših stranicah v celoti zastekljenem nadstropju, ki na dveh straneh konzolno sega preko pritličja in s tem tvori nadstrešek vhodnemu delu ter spodnjima pisarnama vodstva podjetja,« pojasnijo arhitekti. Tudi oblikovanje notranjosti temelji na preprostosti in preglednosti. Poleg lesa, keramike in vidnega betona se v notranjosti ponovi še sivina kompakt plošč, ki prekrivajo spodnji del fasade, s tem pa se objekt oblikovno poveže v celoto.

Arhitekti:
»Zunanja ureditev je namenoma zreducirana le na tlakovanje vhodnega dela ter teras. Večje površine tlakovanja so prekinjene z vmesnimi površinami ozelenitve, izbrani materiali pa so les in teraco. Vsa ostala okolica je ostala nedotaknjena z željo po ohranitvi zelenih površin v svoji prvotni, ‘neprojektirani’ obliki.«

Ime projekta: poslovna stavba Mineralka
Investitor: Mineralka d.o.o.
Fotograf: Miran Kambič
Lokacija: Cerknica
Leto načrtovanja:2017
Leto izvedbe: 2019

Površine:
Pritličje (m2): 200m2
Nadstropje (m2): 230m2
Parcela (m2): 1500m2
Pozidana površina: 325m2

Projektanti:
-arhitektura: Marjeta Černe u.d.i.a( studio7), Bor Ivačič u.d.i.a.(biro arhitekti), Tomaž Stražar u.d.i.a.(biro arhitekti)
– Gradbene konstrukcije: Gregor Gregorc u.d.i.g (Karlovšek d.o.o)
– Elektro instalacije: Boris Braniselj ing.meh.(Boris Braniselj s.p.)
– Strojne napeljave: Bojan Mehle u.d.i.s        (Bojan Mehle s.p.)

Izvajalci: GPV d.o.o.

Zunanja ureditev: GPV d.o.o.

Podprite Outsider z naročilom!

Mailchimp brez napisa

Povezani članki